IAF MD 22:2019

Seksjonssjef akkreditering

Dokka, Tove Kristin
Seksjonssjef akkreditering

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 957 51 309

E-post: tkd@akkreditert.no

Denne meldingen gjelder for alle akkrediterte sertifiseringsorganer for styringssystemer og gjelder endringer i IAF-dokument MD 22:2019

IAF MD 22: 2019 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems er oppdatert og ble publisert 7. mai 2019 med en 1-års overgangsperiode, noe som betyr at den nye versjonen må iverksettes fullt ut og tas i bruk av alle akkrediterte sertifiseringsorganer innen 7. mai 2020.

IAF MD 22:2019

IAF MD 22: 2019 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems er tilgjengelig på IAFs hjemmesider og kan lastes ned her.