Du er her:

Fleksibel akkreditering inspeksjon og sertifisering

Krav til bruk av fleksibel akkreditering (dokument D00085) er revidert.

For inspeksjon- og sertifiseringsorganer er det innført mulighet for fleksibel akkreditering knyttet til versjoner av normative dokumenter/standarder.

Versjon og samsvarsvurderinger

Sertifiseringsorgan og inspeksjonsorgan kan ha fleksibilitet knyttet til versjoner av normative dokumenter/standarder. Dette innebærer at den akkrediterte virksomheten er vurdert til å ha tilfredsstillende kompetanse til å, innen rimelig tid, implementere nye versjoner av normative dokumenter/standarder. Akkreditert virksomhet må ha registeringer på at endringer fra tidligere versjon er vurdert og implementert (GAP-analyse og revidert prosedyre ved behov). Akkreditert virksomhet skal til enhver tid ha en oppdatert oversikt over hvilke versjoner av normative dokumenter/standarder de gjør sine akkrediterte samsvarsvurderinger ut ifra. Denne fleksibiliteten i akkrediteringsomfanget vises ved at det ikke er knyttet årstall/versjonsnummer til normative dokumenter/standarder i akkrediteringsomfanget. 

Gi beskjed dersom fleksibilitet ønskes

Hvis denne fleksibiliteten ønskes vennligst gi ledende bedømmer beskjed om dette i forkant av bedømmingen. Bedømmerlaget vil vurdere inspeksjon- og sertifiseringsorganets kompetanse til å ivareta forpliktelsene knyttet til denne fleksibiliteten, og denne vurderingen vil dokumenteres i bedømmerrapportene.