Du er her:

Bli bedre kjent med Finn Dag

Bli bedre kjent med Finn Dag


Norsk akkreditering har tilsatt flere nye medarbeidere det siste året og her har du mulighet til å bli litt bedre kjent med Finn Dag Hjelseth, som er ansatt som ledende bedømmer hos oss.

 

Ville se noe mer av verden enn bare farmasi

Finn Dag Hjelseth er kjemiingeniør med master i organisk analytisk kjemi. Han har mange års erfaring som forsker, kvalitetsrådgiver og laboratorieleder innen farmasøytisk industri. Han er nå ansatt som ledende bedømmer i Norsk akkreditering og jobber med NS-EN ISO/IEC 17025, primært mot prøvingslaboratorier.

Valget på kjemiutdanningen kom fordi han opplevde det som mer gøy og forståelig enn matte og fysikk. Som han sier; «Å jobbe i farmasøytisk industri var i tillegg til å være faglig spennende, også en nyttig og meningsfull jobb for å gi syke mennesker det de trenger. Jeg følte at det nå var på høy tid å se noe mer av verden enn bare farmasi, og samtidig kunne nyttiggjøre meg min erfaring fra å jobbe på lab i et regulert miljø».

Må lære seg nytt språk

Som nyansatt ledende bedømmer hevder han at dagene er veldig varierte og det er ingen mulighet til å kjede seg. Han har ikke jobbet med akkreditering tidligere og sier selv at han bruker en del tid nå på å lære seg et «nytt språk».

Han sier følgende når han beskriver en typisk arbeidsdag; «Det er selvsagt stor forskjell på om det er bedømming eller ikke, og bedømminger er hovedhensikten med min jobb. Jeg liker ikke å stå opp i 6-tiden, men jeg gjør det fordi det er godt å komme i gang. Da er det noen timer før eventuelt møter i 9-tiden. Da passer det å få unna noen mindre oppgaver for å sikre at hjulene ruller og fremdriften opprettholdes. Jeg liker godt å dele opp dagen i litt større bolker og planlegger med 2-3 timer sammenhengende for å skrive rapporter og gjøre forberedelser til bedømminger».

Stor variasjon blant akkrediterte organisasjoner

Finn Dag jobber for tiden med en organisasjon som søker akkreditering for første gang og han trekker frem at det er spennende å starte med blanke ark og å kunne følge prosessen fram til de kan levere akkrediterte analyseresultat. Han liker variasjonen blant de akkrediterte organisasjonene og trekker da spesielt fram at de jobber med ulike ting, at de er ulikt organisert og velger ulike løsninger på samme utfordring.

Gleder seg til å reise mer og til å møte folk ansikt til ansikt

Som ledende bedømmer er det forventet at man må reise en del i forbindelse med jobben, men dette har blitt endret med COVID-19. Som Finn Dag sier så hadde han hjemmekontor før han startet i Norsk akkreditering også, så på den måten har det vært liten forandring selv om han forventet å skulle reise en god del i den nye jobben. «Dette er ikke bare en ulempe, da det er mange ting som blir gjort på en mer effektiv måte via nettet», sier han.

Han sier videre at «selv om vi ikke er på farten fysisk så treffer vi organisasjonene på nettbesøk». Han trekker samtidig frem at han etter hvert gleder seg til å reise mer, møte folk ansikt til ansikt og se laboratorier, bedrifter og ulike steder i landet.

Selvstendig og viktig jobb

Finn Dag ser på jobben som ledende bedømmer i Norsk akkreditering både som en selvstendig og viktig jobb og sier han har veldig hyggelige og dyktige kollegaer. Han trekker frem at det til tross for pandemien er opprettet mange gode tiltak for å opprettholde det sosiale på arbeidsplassen.

Aktiv på fritiden

Finn Dag er en Oslogutt som liker å holde seg i form stort sett hver dag. Som han selv sier så brukes mye av fritiden til å høre på lydbøker, løping, langrenn, sykling, klatring og topptur/off-piste. Som forbilder har han gode kamerater med ulike kvaliteter det er verd å strekke seg etter.

Han avslutter med å si at «ingen er perfekte, men alle har unike egenskaper som inspirerer». Derfor liker han å knytte kontakter med nye bekjente, gjennomføre prosjekter, være en nær pappa, løpe langt og skape god stemning.

Her kan du lese mer om det å jobbe i Norsk akkreditering.