Du er her:

Arkiv

Nyheter / Aktuelt - Arkiv

Brian IC vice

Norsk akkrediterings Brian J. Reed er nyvalgt assisterende leder for European Accreditations inspeksjonskomité.

CNAS besøk

Kina og Norge utvikler samarbeidet mellom akkrediteringsorganene i landene for å håndtere felles interesser og utfordringer.

11.06.2019

ILACs MRA har nå blitt utvidet til å inkludere akkreditering av sammenlignende laboratorieprøving (SLP) ved bruk av ISO / IEC 17043!

3. EA EFTA-avtale

10. april ble den tredje samarbeidsavtalen mellom European Accreditation og EFTA underskrevet. Avtalen speiler en tilsvarende avtale mellom EA og EU. Les mer om avtalen på EAs sider

Tysk-Norsk samarbeid

14. februar besøkte NA det tyske akkrediteringsorganet for å diskutere felles utfordringer.

Prisene på Norsk akkrediterings tjenester justeres fra 1.1.2019. Det er kun prisjustering i tråd med den alminnelige kostnadsveksten på 2,9 %.

NA deltar med tre representanter på ILAC og IAFs årlige samlede møter i Singapore. Årets møte markerer et fortsatt tett faglig samarbeid mellom de to organisasjonene. Dette møtet er også en markering av 25 år siden opprettelsen av IAF.