Du er her:

Biobanker kan søke akkreditering

Norsk akkreditering har nå åpnet for at biobanker kan søke akkreditering mot krav i NS-EN ISO 20387 - Generelle krav til biobanker

 

Akkreditering er en uavhengig vurdering av en bedrifts kompetanse, integritet og uavhengighet. Akkrediteringsstandarden NS-EN ISO 20387 gir generelle krav til kompetanse, upartiskhet, og konsistent drift av biobanker, herunder krav til kvalitetskontroll for å sikre biologisk materiale og tilhørende data.

Akkrediteringsstandarden kan benyttes av alle typer biobanker med unntak av biologisk oppbevaring av materiale som skal brukes til matproduksjon, næringsmiddelanalyser eller terapeutiske biobanker.

Pålitelig og uavhengig bevis

Akkreditering gir et pålitelig og uavhengig bevis på at biobankens drift er i samsvar med akkrediteringsstandarden og relevante normative dokumenter. 

Norsk akkreditering har nå åpnet for at biobanker kan bli akkreditert for NS-EN ISO 20387.
 

For å søke om akkreditering, må følgende dokumenter fylles inn

Hva vil skje fremover? 

Norsk akkreditering vil koordinere bedømming av biobanker som søker om akkreditering etter NS-EN ISO 20387 før 15 mai 2021.

De koordinerte bedømmingsaktivitetene vil sikre likebehandling og harmonisert tilnærming til kravene i akkrediteringsstandardene for de biobankene som søker.

Det planlegges gjennomgang av innsendt dokumentasjon før sommeren 2021, og førstegangsbedømming hos biobanker høsten 2021. 

Kurs for potensielle søkere 

Norsk akkreditering inviterer til kurs i kravene som finnes i NS-EN ISO 20387 torsdag 4 mars 2021.

For påmelding se vår kursoversikt
 

Presentasjoner fra informasjonsmøtet

NA har tidligere gjennomført informasjonsmøte knyttet til NS-EN ISO 20387. 

Mer informasjon om akkreditering finner du her

Vedlagt finnes også en brosjyre «ISO 20387: Accreditation for biobanking facilities» utgitt av ILAC (Internationale laboratory accreditation committee)
 

Kontaktpersoner i Norsk akkreditering

Maarten Aerts
Beate Brekke Hellerud