Du er her:

Overgangsperioden for ISO/IEC 17025:2017 utvides

Overgangsperioden for ISO/IEC 17025:2017 utvides til 1. juni 2021.

Akkrediterte virksomheter i Norge har lenge hatt fokus på overgang til ny versjon av standarden. Mye godt arbeid er utført, og mange av de akkrediterte er allerede over på ny versjon av ISO/IEC 17025.

Norsk akkreditering fortsetter oppfølgingen av våre akkrediterte virksomheter utover høsten.

Vårt mål er fortsatt at alle er over på 2017-versjonen innen utgangen av november 2020.

Hvis det av ulike årsaker skulle vise seg vanskelig, er altså fristen for å gå over fra 2005-versjonen til 2017-versjonen utvidet til 1. juni 2021.