Du er her:

NORDA-møte

Direktørene i de nordiske og baltiske akkrediteringsorganene har gjennomført felles møte på Teams

Torsdag 11. februar møttes direktørene i de nordiske og baltiske akkrediteringsorganene for å utveksle erfaringer og diskutere saker av felles interesse.

På dagsorden sto blant annet Brexit og hva dette betyr for tekniske kontrollorganer i våre respektive land, pandemien og hvordan den har påvirket akkrediteringsorganenes arbeidsform (inkludert hva vi tar med oss videre til en tid der det igjen er mulig å gjøre stedlige bedømmelser), revisjon av EUs New Legislative Framework og European Accreditations (EAs) fagfellevurderinger (som denne våren gjennomføres i Teams).

Kontaktperson: Inger Cecilie Laake