Du er her:

NAs årsrapport for 2020 er klar

NAs årsrapport for 2020 er klar
NAs årsrapport for 2020 beskriver hvordan NA har løst oppdraget fra Nærings- og fiskeridepartementet, slik det er beskrevet i tildelingsbrevet for 2020. Dette omfatter gjennomførte aktiviteter, prioriteringer som er gjort, utfordringer som følge av pandemien samt årsregnskap .

God lesing!