Du er her:

Lærer alltid noe nytt som teknisk bedømmer

Lærer alltid noe nytt som teknisk bedømmer

Karin Toska er overlege ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Klinikk for laboratoriemedisin, avdeling for medisinsk biokjemi. Hun arbeider ved laboratoriene på Ullevål og Rikshospitalet, men har også arbeidsoppgaver på Aker og Radiumhospitalet. Hun har en bistilling som professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo, og er også teknisk bedømmer for Norsk akkritering innen medisinsk biokjemi.

Karin er født og oppvokst i Bergen, men har bodd i Oslo i snart 40 år. Legeutdanningen tok hun ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som lege i indremedisin, nevrologi og flymedisin, og har forsket innen fysiologi, hovedsakelig innen sirkulasjonsfysiologi. Karin er spesialist i medisinsk biokjemi.

Blodprøver og analyser er viktig for å kunne diagnostisere sykdommer

"Jeg er interessert i biokjemi, fysiologi og patofysiologi (sykdomslære), og jeg har alltid vært nysgjerrig på hva som fører til at man mistenker og diagnostiserer de ulike sykdommene. Da er blodprøver og analyser viktig og medisinsk biokjemi forener dette, synes jeg", sier Karin Toska.

Hun trekker frem at hun er teknisk interessert, at hun liker tall, algoritmer og instrumentering, databehandling og prosesskontroll av analysevirksomheten. "Disse områdene både utfordrer og interesserer meg", sier hun.

Karin sier at i utdannelse og arbeid innenfor flymedisin var det veldig gode rutiner for kvalitetsarbeid og avvikshåndering. Bøker som "Human Error" av James Reason og "To Err Is Human: Building a Safer Health System" gjorde meg interessert i pasientsikkerhet og forbedring.

Ble oppfordret til å bli teknisk bedømmer - det har hun ikke angret på

"Interessen for kvalitetsarbeid og spesielt prosesskontroll gjorde at jeg meldte meg til kurs og arbeid som intern revisor", sier Karin. Hun ble godkjent som valideringsansvarlig på laboratoriet der hun arbeidet som overlege. En kollega i Norsk akkreditering oppfordret henne til å prøve seg som teknisk bedømmer, noe som bidro til at hun meldte seg på. Det har hun ikke angret på.

Karin Toska er teknisk bedømmer innenfor området M12, medisink biokjemi og bedømmer etter standard for medisinske laboratorier, ISO 15189, inkludert prøvetaking og fleksibel akkreditering. Hun bedømmer alle fagområder innenfor medisinsk biokjemi.  

Lærer alltid noe nytt og får utfordret egne oppfatninger

"Hvert bedømmeroppdrag starter med at jeg får tilsendt akkrediteringsomfang, rapporter og avvikshåndtering fra forrige besøk og etter hvert får jeg tilsendt laboratoriets prosedyrer på en minnepinne eller det blir opprettet tilgang til deres kvalitetssystem", sier Karin.  I ukene før besøket leser hun materialet og kommer med et forslag til ledende bedømmer om hva hun kan se på ved besøket. Ledende bedømmer setter også opp punkter på agendaen.

Karin trekker frem at hun synes samarbeidet og inspirasjonen fra ledende bedømmer og de andre tekniske bedømmerne er viktig. "Ved hvert eneste besøk lærer jeg noe nytt og får utfordret mine egne oppfatninger", sier hun. Hun synes det er givende å møte så mange og ofte forskjellige fagpersoner og de faglige diskusjonene er verdifulle for henne. Oppdragene kan være både krevende og utfordrende, og hun er alltid litt spent og nervøs før selve bedømmingsdagene. 

Å få god oversikt og innsikt i kvalitetssystemet, analyser og instrumentering i det enkelte laboratorium før bedømming, kan være utfordrende hevder Karin. Hun sier det kan være krevende å få ferdigstilt rapporten raskt etter bedømming. 

Måtte raskt tilpasse seg digitale verktøy

Pandemien satte en stopper for å reise på planlagte kongresser i fjor vår, og hun hadde ikke planlagt bedømmeroppdrag disse første månedene i 2020. Hun brukte tiden til å tilpasse seg digitale forelesninger, gruppeøvelser og kurs for medisinske studenter og møter på laboratoriet. Når hun deltok på de første digitale bedømmingene i juni i fjor, så hadde hun god erfaring. "Det gikk forbausende bra, og jeg fikk vurdert mye mer enn jeg hadde trodd var mulig. Men det er jo ikke det samme som å være til stede", sier hun. Corona-restriksjonene har gitt stort utbytte i form av alternativ til å reise, men hun ser frem til å kunne besøke og møte laboratoriet fysisk igjen. "Kanskje en kombinasjon vil være framtidens arbeidsform for tekniske bedømmere?", sier hun.

Ved siden av jobben som overlege, professer og teknisk bedømmer, liker Karin å være sammen med sin store familie med mann, barn og barnebarn. Fritiden tilbringes gjerne på den nybygde hytta i Bamble. Da får hun vært ved sjøen, som hun liker godt.

Her kan du lese mer om hvordan du blir teknisk bedømmer for Norsk akkreditering.