Du er her:

COVID-19 påvirker våre bedømminger

COVID-19 påvirker våre bedømminger

 

Utbruddet av COVID-19 påvirker og vil fortsette å påvirke Norsk akkreditering sine bedømminger i en periode framover. I tiden frem til 1. mai gjennomfører vi ingen stedlige bedømmelser (inkludert observasjon av revisjonsbesøk utført av sertifiseringsorganene).

Velger digitale løsninger for oppfølgings - og fornyelsesbesøk

De av dere som skal ha oppfølgings- eller fornyelsesbesøk i denne perioden vil bli kontaktet med hensyn på å vurdere mulighetene for å gjennomføre i alle fall deler av bedømmelsene via Skype/Teams og innsending av dokumentasjon. Vi kommer til å bruke disse verktøyene i størst mulig grad. Der dette ikke er mulig eller av andre grunner ikke er hensiktsmessig, vil bedømmelsene bli utsatt. Bedømmelse av nye søkere om akkreditering vil inntil videre ikke bli gjennomført da disse krever stedlig bedømmelse.

Tilgjengelig per e-post og telefon

Norsk akkrediterings ledelse følger utviklingen fra dag til dag og forholder seg til pålegg og anbefalinger som kommer fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet. Det er per nå ikke mulig å si noe om når vi kan gjenoppta normal aktivitet med stedlige bedømmelser. Vi ber alle følge med på våre nettsider og kontakte ledende bedømmer eller prosjektkoordinator dersom dere har spørsmål eller det er ting dere ønsker å formidle til oss. Kontoret i Skedsmogata 5 er stengt, og alle medarbeidere arbeider for tiden hjemmefra. Vi ber derfor om at dere bruker e-post eller mobiltelefon. Tekniske kontrollorgan som har spørsmål vedrørende sin utpeking som teknisk kontrollorgan bes kontakte relevant utpekende myndighet.

Råd og relevant informasjon fra EA

Norsk akkrediterings europeiske og internasjonale samarbeidsorganisasjoner (EA, ILAC og IAF) er naturlig nok opptatt av hvordan de nasjonale akkrediteringsorganene forholder seg til den situasjonen som har oppstått. En melding fra European cooperation for Accreditation (EA) kan du lese her. 

Særskilt informasjon angående ISO/IEC 17025 overføringer

Det er et antall akkrediterte virksomheter som i disse dager skal vurderes med hensyn på overføring til 2017-versjonen av ISO/IEC 17025. Vi vil gjennomføre disse bedømmelsene så langt det er mulig via Skype og ved dokumentgjennomganger. For at dette skal være mulig og for at dere dermed skal kunne beholde akkrediteringene deres etter 30. november 2020, er det viktig at dere sender inne dokumentasjon og svarer på henvendelser så raskt som mulig. Da vil vi legge til rette for at det er mulig å gjennomføre bedømmelsene i tide. Fra og med 1. desember 2020 er som vi har informert om tidligere, ikke den gamle versjonen av ISO/IEC 17025 lenger gyldig.  

Følg FHI sine råd og ta vare på hverandre

Vi oppfordrer alle om å ta vare på seg selv og sine medarbeidere i denne krevende situasjonen. Følg med på Folkehelseinstituttet sine sider og våre nettsider. Ta gjerne kontakt med oss ved behov.