Du er her:

Ny gebyrforskrift trer i kraft 1. august 2021

Ny gebyrforskrift trer i kraft 1. august 2021

Nærings- og fiskeridepartementet har med hjemmel i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 3 tredje ledd, fastsatt ny forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften (FOR-2021-07-19-2432) trer i kraft 01.08.2021. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. juli 2013 nr. 821 om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester.