Du er her:

Kom godt ut av fagfellevurderingen

I perioden 1. til 5. februar ble Norsk akkreditering fagfellevurdert av European Accreditation (EA). Vurderingen foregikk via Teams og ble gjennomført i form av intervjuer med NAs ansatte, dokumentgjennomgang av NAs styringssystem og kontroll av et antall saksmapper i arkivene våre.

Det var et team på 10 representanter fra akkrediteringsorganene i Storbritannia, Tyskland, Portugal, Frankrike, Finland, Kroatia, Sveits, Tsjekkia og Tyrkia som gjennomførte den praktiske delen av vurderingen, med representanter fra Italia og Serbia som observatører.

En slik fagfellevurdering er en forutsetning for at NA fortsatt skal være signatar til EAs avtaler om gjensidig anerkjennelse av akkrediteringer.

"Norsk akkreditering kom godt ut av evalueringen, og vi er allerede i gang med å rette opp i de forholdene som ble bemerket", sier direktør i Norsk akkreditering Inger Cecilie Laake