Du er her:

Europeiske direktiv, forordninger og regler med bestemmelser om akkreditering og/eller samsvarsvurdering

European Accreditation (EA) har utarbeidet en oversikt over EU-direktiver, forordninger og regler som inneholder bestemmelser om akkreditering og/eller samsvarsvurderinger

EU-forordning 765/2008 er tatt inn i norsk lov som Lov om det frie varebytte i EU/EØS. Denne forordningen beskriver rammeverk og prinsipper for organisering for akkreditering i Europa. Akkreditering pekes på som det foretrukne verktøyet for å dokumentere teknisk kompetanse hos samsvarsvurderingsorganer*

European Accreditation har utarbeidet en oversikt 

European Accreditation (EA) har utarbeidet en oversikt over EU-direktiver, forordninger og regler som inneholder bestemmelser om akkreditering og/eller samsvarsvurderinger, EA-INF05:2020 

  • Næringsmidler
  • Klima/miljø
  • Kjøretøy
  • Jernbane
  • Transport
  • Luftfart
  • Rettsteknikk
  • Datasikkerhet
  • Informasjonssikkerhet
  • Medisin

Sikre tilstrekkelig kompetanse

Dokumentet gir ikke en fullstendig oversikt, siden det ikke inneholder informasjon om nasjonal lovgivning i hvert enkelt EU-/EFTA- land. Dokumentet gir en god indikasjon på at EU og EFTA bruker akkreditering aktivt for å sikre at samsvarsvurderingsorganer har tilstrekkelig teknisk kompetanse. Gjennom dette oppnås høy grad av trygghet for samfunnet.

*Samsvarsvurderingsorganer er en samlebetegnelse på virksomheter som utfører for eksempel testing, sertifisering, inspeksjon og verifikasjon, dvs. som vurderer om varer og tjenester tilfredsstiller bestemte krav som er satt til slike varer og tjenester.