Du er her:

Informasjon i forbindelse med CORONA viruset

Informasjon i forbindelse med CORONA viruset

 

Norsk akkreditering følger fortsatt nøye med på anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i forbindelse med SARS-CoV-2 viruset. 

Kontakter våre kunder fortløpende

På bakgrunn av nye retningslinjer fra norske myndigheter, gjennomfører vi bedømminger planlagt frem til påske kun på Skype eller ved dokumentgjennomgang. Det innebærer at vi ikke gjennomfører stedlige bedømminger fra og med 16. mars til og med 8. april. Aktuelle virksomheter kontaktes fortløpende for å avtale aktiviteter som skal/kan gjennomføres.

Hjemmekontor for våre ansatte

Kontoret i Lillestrøm er stengt inntil videre. Våre medarbeidere arbeider hjemmefra og vi forsøker å gjennomføre så mange planlagte aktiviteter og bedømminger som mulig.

Særlig fokus på ISO 17025

Vi kommer til å ha fokus på overgangen til ny versjon av ISO 17025 i tiden framover, og ser på hvordan vi skal få alle akkrediterte visksomheter som ønsker å beholde akkrediteringene sine, over på den nye versjonen innen fristen som er 30. november 2020.