Du er her:

Beredskapstiltak i Norsk akkreditering ved Coronavirus

Norsk akkreditering har gjort tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene ved høyt personalfravær hos oss eller hos akkrediterte organisasjoner.

Norsk akkreditering følger fortsatt nøye med på anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i forbindelse med COVID-19 viruset. 

På bakgrunn av nye retningslinjer fra norske myndigheter, gjennomfører vi bedømminger planlagt frem til påske kun på Skype eller ved dokumentgjennomgang. Det innebærer at vi ikke gjennomfører stedlige bedømminger fra og med 16. mars til og med 8. april.

Aktuelle virksomheter kontaktes fortløpende for å avtale aktiviteter som skal/ kan gjennomføres.

Kontoret i Lillestrøm er stengt inntil videre.

Våre medarbeidere arbeider hjemmefra og vi forsøker å gjennomføre så mange planlagte aktiviteter og bedømminger som mulig.

Vi kommer til å ha fokus på overgangen til ny versjon av ISO 17025 i tiden framover, og ser på hvordan vi skal få alle akkrediterte visksomheter som ønsker å beholde akkrediteringene sine, over på den nye versjonen innen fristen som er 31. november 2020.