Brexit og betydningen for UKAS´ medlemskap i EA

Brexit og betydningen for UKAS´ medlemskap i EA
European Accreditations (EA) vurderinger vedrørende hvordan Brexit påvirker UKAS´ medlemskap i EA og statusen som signatar til EAs multilaterale avtaler om gjensidig anerkjennelse, er oppdatert og finnes HER.

For informasjon om hvordan norske myndigheter vurderer forhold rundt utpeking av tekniske kontrollorganer anbefaler vi at dere tar kontakt med den aktuelle norske myndigheten.