Du er her:

Benchmarking for europeiske akkrediteringsorganer

Direktør

Laake, Cecilie
Direktør

Telefon: 64 84 86 00

Mobil: 411 26 814

E-post: icl@akkreditert.no

Illustrasjonsbilde Berlin

Denne uken har 10 europeiske akkrediteringsorganer møttes i Berlin for å diskutere arbeidsformer og felles utfordringer.

Møtet ble arrangert av Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) og er en del av et prosjekt som er initiert av BAM og det tyske akkrediteringsorganet DAkkS. Formålet med prosjektet er å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Fokusområder er akkrediteringsprosessen og ressursbruk, kostnader, kommunikasjon, grad av digitalisering, målstyring og framgangsmåter ved etablering av nye akkrediteringsområder. Fra NA deltok seksjonslederne Tove Kristin Dokka, Beate Brekke Hellerud og Bente Skjetne samt direktør Inger Cecilie Laake. Resultatene fra prosjektet og diskusjonene vil bli oppsummert og presentert i en rapport som forventes publisert i løpet av mai 2020.