Du er her:

Oppfordrer akkrediterte organisasjoner om å utvide eksisterende akkreditering innen NS-EN ISO/IEC 17025

Test

Stort behov for akkreditert testing

Norge har stort behov for organisasjoner som kan tilby akkrediterte tester av munnbind, åndedrettsvern og desinfeksjonsmidler.

Utvidelsessøknader for organisasjoner som kan tilby disse akkrediterte testene vil bli gitt høyeste prioritet.

 

Munnbind og åndedrettsvern

Helsedirektoratet har informert Norsk akkreditering om at det er stort behov for å få testet munnbind og åndedrettsvern i Norge. Testene skal dokumenteres i samsvar med følgende standarder:

  • Medisinske ansiktsmasker: NS-EN 14683:2019+AC:2019
  • Åndedrettsvern: NS-EN 149:2001+A1:2009

Standard Norge tilbyr kostnadsfri nedlasting av disse standardene.

Sykhusinnkjøp benytter i dag Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) til testing. I følge Helsedirektoratet har kommunene og private aktører stort behov for å få utført tilsvarende tester, men denne testkapasiteten mangler i Norge i dag.

 

Desinfeksjonsmidler

Norsk akkreditering har nylig mottatt forespørsel om noen av våre organisasjoner er akkrediterte for å teste desinfeksjonsmidler.

Krav og prøvingsmetoder for desinfeksjonsmidler må dokumenteres i samsvar med

NS-EN 14476:2013+A2:2019 og NS-EN 1500:2013.

 

En eventuell utvidelsessøknad bes sendt til akkreditert@akkreditert.no

For ytterligere spørsmål kan henvendelsen rettes til seksjonssjef, Tove Kristin Dokka.