Du er her:

Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2021 presenteres i dag på våre nettsider.

2021 var nok et år som ble sterkt preget av pandemien. Saksbehandling og bedømming har i all hovedsak blitt gjennomført som fjernaktiviteter, og NA ønsker å takke alle akkrediterte virksomheter for god tilrettelegging slik at dette har vært mulig.  

Gjennom året har akkreditering og oppfølging, samt overholdelse av internasjonale forpliktelser hatt høyeste prioritet. Dette vises blant annet ved at:

  • Akkreditering og oppfølging har blitt gjennomført som planlagt
  • Det er etablert to nye akkrediteringsordninger – for biobanker og produsenter av referansematerialer
  • Etaten er blitt fagfellevurdert av European Accreditation (EA)
  • Økende antall kurs og kursdeltagere på NAs arrangementer

Her kan du lese Norsk akkrediterings årsrapport for 2021.