Du er her:

Akkreditering av referansematerialprodusenter

Akkreditering av referansematerialprodusenter

Virksomheter som produserer referansemateriale kan nå søke om akkreditering i henhold til NS-EN ISO 17034:2016.

Laboratoriestandardene NS-EN ISO/IEC 17025 og NS-EN ISO 15189 setter krav til bruk av referansemateriale.

Referansematerialprodusenter som oppfyller kravene i NS-EN ISO 17034 anses som kompetente.   

Informasjonsmøte

Norsk akkreditering arrangerer et digitalt informasjonsmøte den 17.03.2021.

Der vil vi gi en innføring i kravene som framkommer i NS-EN ISO 17034.

På møtet vil vi i tillegg snakke om behovet for å både være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og NS-EN ISO 17034, samt si noe om hva som kreves for å bli akkreditert etter NS-EN ISO 17034. 

 

Du kan melde deg på og lese mer om informasjonsmøtet ved å trykke her.