Du er her:

Revidert veiledning prøvetakning

Revidert veiledning prøvetakning

Norsk akkreditering har publisert revidert veiledning til akkreditert prøvetakning (NS-EN ISO/IEC 17025:2017). Formålet er å gi veiledning til laboratorier som ønsker å utføre akkreditert prøvetaking, samt å sikre harmonisert forståelse av kravene i denne standarden for bedømmere og akkrediterte laboratorier.

Veiledningen er ment for prøvetaking av ulike matriks som eksempelvis luft, vann, jord og bunnsedimenter. Prøvetaking fra dyr og mennesker omfattes ikke.