Du er her:

Hvem er akkreditert

Resultatlistene kan sorteres etter akkrediteringsnummer og alfabetisk. 

Suspensjoner vises som rød markering av hver organisasjon, eventuelt hver metode i detaljert omfang.

Parameter er den enheten man ønsker å finne i analysen.

Objekt, eller prøvematerialet, er det mediet man analyserer, gjør prøvingen på.

Referansestandard er søk i referansestandarder for akkrediterte analyser.

Fagområder er Norsk akkrediterings metode for inndeling av akkreditert omfang for laboratorier.

PS! P-områder ligger under områder for søk i "laboratorier", laboratorier med omfang definert som m-områder ligger under området for "medisinske lab".


Les mer om hvordan søke i databasen:


Antall treff i databasen: 104


TEST 125 ALS Laboratory Group Norway AS
* Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)

Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P16 Mikrobiologisk analyse

Hjemmeside: www.alsglobal.no
TEST 079 Akvaplan - niva AS
Fagområde
P12 Kjemisk analyse
P21 Taksonomi
P3003 Prøvetaking bunnsediment
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
P32 Faglige vurderinger og fortolkninger

Hjemmeside: www.akvaplan.niva.no
TEST 040 ABB AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.nefilab.com
TEST 289 ABB AS
Fagområde
P05 Elektrisk prøving

Hjemmeside: www.abb.no