Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 034

Kolos Aqua AS

Postboks 30
4097 Sola

Telefon: 98904444 / 90202293
E-post: aqua@kolos.no
Hjemmeside: http://www.kolosaqua.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kolos Aqua AS
Skadronvegen 29
4050 Sola
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning
Merknader
Normativt dokument
Global G.A.P
Tilhørende tekst
Global G.A.P. Chain of Custody v. 6.0
Merknader
Aquaculture
Normativt dokument
Global G.A.P
Tilhørende tekst
Global G.A.P. Compound Feed Manufacturing v. 2.2
Merknader
Aquaculture
Normativt dokument
Global G.A.P
Tilhørende tekst
Global G.A.P. IFA v. 5.2, v. 5.4-1-GFS
Merknader
Aquaculture