Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 029

Gexcon Certification AS

P.O box 6015
5892 Bergen

Telefon: 905 42 099
E-post: ivar.b.kalvatn@gexcon.com
Hjemmeside: http://www.gexconcertification.com/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17065
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Gexcon Certification AS Fantoftveien 38
5072 Bergen
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Produkter/Normativt dok.
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul A: Intern produksjonskontroll
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Mekanisk utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul B: EU-typeprøving
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Mekanisk utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område
Produkter/Normativt dok.
Direktiv 2014/34/EU, equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)
Kompetanseområde/Tilhørende tekst
Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
Sert. system ISO Guide 67
Merknader
Mekanisk utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område