Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 003

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS

Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Postboks 141, Økern, 0509 Oslo

Telefon: Tlf. 98 29 02 84 Faks. 22 11 19 40
E-post: laila.sande@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.teknologisk.no/ti-sertifisering
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS Forusparken 22,
4031 Stavanger
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-3: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 3: Kopper og kopperlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-4: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-5: 2000+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising -Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
Strålevernhefte 28: 2004
Tilhørende tekst
Normativt dokument - Strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-2: 2004+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS 415-1
Tilhørende tekst
Driftsinspektører. Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering
Merknader
Normativt-dokument
ASME BPV&C Section IX Welding & Brazing Qualifications codebook
Tilhørende tekst
Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators
Merknader
Normativt-dokument
Norsk Gassnorm: 2010
Tilhørende tekst
Sertifisering av gassteknikere og faglig leder
Merknader
Normativt-dokument
NS 477:2012
Tilhørende tekst
Sveising - Regler for sertifisering av sveiseinspektører
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-1
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 14732:2013
Tilhørende tekst
Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 13585:2012
Tilhørende tekst
Hardlodding - Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9712:2012
Tilhørende tekst
Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.3
Normativt-dokument
FG-900
Tilhørende tekst
FG-Regler for automatiske slukkesystemer Sertifisering av personell
Merknader
Normativt-dokument
Temaveiledning til forskrift 8.juni 2009 om håndtering av farlig stoff.
Tilhørende tekst
Kapittel 2 - Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer: Godkjenning av kjelpassere, kjeloperatører
Merknader
FOR-2009-06-08-602, Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Normativt-dokument
AWS D17.1/D17.1M-AMD1
Tilhørende tekst
Specification for Fusion Welding for Aerospace Applications
Merknader
Normativt-dokument
FG 750
Tilhørende tekst
FG-regler for Automatiske brannalarm anlegg. Sertifisering av personell
Merknader