Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 015

Nemko AS

Postboks 91
1324 Lysaker

Telefon: 22 96 03 30
E-post: Helena.Vogl@nemko.com
Hjemmeside: http://www.nemko.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nemko AS Philip Pedersens v 11
1366 Lysaker
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-2-1: 2014
Tilhørende tekst
Brannforebyggende el-kontroll bolig. Krav til personell og sertifiseringsordning.
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-2-2: 2014
Tilhørende tekst
Brannforebyggende el-kontroll - bolig. Utførelse
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-1:2012
Tilhørende tekst
Kompetanse for personell -- Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-3: 2014
Tilhørende tekst
Kompetanse for foretak og personell. Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Næring. Krav til personell, sertifiseringsordning og metode
Merknader