Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 008

Norsk Energi

-Kursavdelingen

Postboks 27 Skøyen
0212 Oslo

Telefon: 22 06 18 00 / 22 06 18 69
E-post: anne.evensen@energi.no
Hjemmeside: http://www.energi.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Energi - Kursavdelingen Hoffsveien 13
0275 Oslo
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
FOR 2009-06-08 nr 602 Forskrift om håndtering av farlig stoff
Tilhørende tekst
Kjelpasser
Merknader
Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer