Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 001

DNV GL Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1
1322 HØVIK

Telefon: Tlf. 67 57 99 00 Faks. 67 57 99 11
E-post: personellsertifisering@dnvgl.com
Hjemmeside: http://www.dnvgl.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV GL - Business Assurance Norway AS - Personsertifisering (PEC)
Veritasveien 1
1322 HØVIK
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-2-1: 2014
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll bolig – Krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-2-2: 2014
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til utførelse og krav til kontrollforetak
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-1:2012
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-3: 2014
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring – Krav til personell, sertifiseringsordning og metode
Merknader