Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 001

DNV Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1
1322 HØVIK

Telefon: Tlf. 67 57 99 00 Faks. 67 57 99 11
E-post: personellsertifisering@dnvgl.com
Hjemmeside: http://www.dnvgl.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV GL - Business Assurance Norway AS - Personsertifisering (PEC)
Veritasveien 1
1322 HØVIK
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-1
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-2
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
Normativt-dokument
NEK 405-3
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Elkontroll næring - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader