Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 002

FORCE Technology Norway AS

Avd. Certification

Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand

Telefon: Tlf. 64 00 35 00 Faks. 38 01 62 11
E-post: dge@force.no
Hjemmeside: http://www.force.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
FORCE Technology Norway AS, Avd. Certification Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-3: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 3: Kopper og kopperlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-4: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-5: 2000+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising -Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
Strålevernhefte 28: 2004
Tilhørende tekst
Normativt dokument - Strålevernsertifisering av personell innen industriell radiografi
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-2: 2004+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS 415-1
Tilhørende tekst
Driftsinspektører. Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering
Merknader
Normativt-dokument
NS 415-2
Tilhørende tekst
Driftsinspektører. Del 2: Fagplaner for olje og gass (offshore, petrokjemi, raffinerier)
Merknader
Normativt-dokument
NS 477:2012
Tilhørende tekst
Sveising - Regler for sertifisering av sveiseinspektører
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-1
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 14732:2013
Tilhørende tekst
Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 13585:2012
Tilhørende tekst
Hardlodding - Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9712:2012
Tilhørende tekst
Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell
Merknader
Nivå 1-3; Magnetpulverprøving Penetrantprøving Ultralydprøving Radiografiprøving Virvelstrøm prøving Visuell inspeksjon Lekkasjeprøving
Normativt-dokument
FOR 2009-06-08 nr 602 Forskrift om håndtering av farlig stoff
Tilhørende tekst
Kjelpasser
Merknader
Kjelepassere i følge temaveiledning fra DSB
Normativt-dokument
Direktiv 2014/68/EU
Tilhørende tekst
Vedlegg I, seksjon 3.1.2 Permanent sammenføyning: Godkjenning av sveisere for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV
Merknader
FOR-2017-10-10-1631 Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Normativt-dokument
Direktiv 2014/68/EU
Tilhørende tekst
Vedlegg I, seksjon 3.1.3 Ikke-destruktive prøvinger: Godkjenning av personell som utfører NDT kontroll for trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV
Merknader
FOR-2017-10-10-1631 Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Normativt-dokument
NORDTEST DOC GEN 010
Tilhørende tekst
Nordtest scheme for examination and certification of non-destructive testing personnel
Merknader
Edition 6. Nivå 1-3; Magnetpulverprøving Penetrantprøving Ultralydprøving Radiografiprøving Virvelstrøm prøving Visuell inspeksjon Lekkasjeprøving