Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 050

Bilutstyr Nor AS

St. Olavsgate 147
9407 Harstad

Telefon: 77018700
E-post: jannerik@bilutstyrnor.no
Hjemmeside: http://www.bilutstyrnor.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Bilutstyr Nor AS St. Olavsgate 147
9407 HarstadFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 20,00 bar
± 0,11 bar ved 8 bar
± 0,27 bar ved 20 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10,2 %G
± 2,0 %G
20,8 %G
± 2,0 %G
32,1 %G
± 2,0 %G
44,6 %G
± 2,0 %G
59,2 %G
± 2,0 %G
77,3 %G
± 2,0 %G

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kun for analoge instrumenter. Intern prosedyre 778.

Bremsetester - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 30,00 kN
± 0,03 kN ved 2 kN
± 0,09 kN ved 8 kN
± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremsetester - Lastselle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 40 kN
± 0,03 kN ved 2 kN
± 0,14 kN ved 12 kN
± 0,45 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5 m-1 til 4,0 m-1
± 0,05 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
15 % til 60 %
± 0,87 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
150 - 2100 mol-ppm
± 6 mol-ppm ved 197 mol-ppm
± 32 mol-ppm ved 1980 mol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
5,5 - 15,00 vol%
± 0,21 vol % ved 6,00 vol %
± 0,25 vol % ved 14,00 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,40 - 5,00 vol%
± 0,02 vol % ved 0,50 vol%
± 0,07 vol % ved 5,00 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 40,0 mm
± 1,50 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: