Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 049

Holger Hartmann AS

Berghagan 3
1405 Langhus

Telefon: 23169460
E-post: nils.aspvik@holgerhartmann.no
Hjemmeside: http://www.holgerhartmann.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Holger Hartmann AS, Oslo Berghagan 3
1405 LanghusFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Ekstensiometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,02 - 60 mm
0,4 µm

Merknad/ref. til intern prosedyre: NS-EN ISO 9513:2012

Skårslagsmaskin, Charpy

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
25 J to 150 J
0.9 J to 5 J

Merknad/ref. til intern prosedyre: NS-EN ISO 148-2:2016 kap. 7 untatt 7.4a & 7.4d

Hardhet, Brinell

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3.18 - 653 HBW
1,0 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: NS-EN ISO 6506-2:2014 Untatt kap. 4.3, 4.4 og 4.5

Hardhet, Vickers

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
HV0.1 - HV100
1 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: NS-EN ISO 6507-2:2006 Untatt Kap. 4.3. 4.4, 4.5 og 5.2

Hardhet, Rockwell

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
20-88 HRA
0,5%
20-100 HRB(W)
0,5%
20-70 HRC
0,5%
40-77 HRD
0,5%
70-100 HRE
0,5%
60-100 HRF
0,5%
30-94 HRG
0,5%
80-100 HRH
0,5%
40-100 HRK
0,5%
70-91 HR15N
0,5%
82-80 HR30N
0,5%
20-70 HR45N
0,5%
73-93 HR15T
0,5%
43-82 HR30T
0,5%
12-72 HR45T
0,5%

Merknad/ref. til intern prosedyre: NS-EN ISO 6508-2:2015 Untatt kap. 4.3, 4.4 & 4.6

Universalprøvemaskiner for strekk- og kompresjonsprøving

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
2.5 N to 600 kN
0,2 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: NS-EN ISO 7500-1:2018