Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 044

Forsvarets laboratorietjeneste

kalibreringslaboratorium

Postboks 10
2027 Kjeller

Telefon: 63 80 87 53
E-post: tsveen@mil.no
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
kalibreringslaboratorium
Fetveien 80-84
2027 KjellerPermanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

DC-spenning Spenningsnormaler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 V
Usikkerhet (CMC)
5 µV

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMS-111 (interkomparasjon av zenernormaler i gruppe på 4 stk)

DC-resistans Resistansnormaler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
100 µΩ til < 1 mΩ
Usikkerhet (CMC)
3,9 nΩ - 39 nΩ
Måleområde
1 mΩ til < 10 mΩ
Usikkerhet (CMC)
12 nΩ - 120 nΩ
Måleområde
10 mΩ til < 100 mΩ
Usikkerhet (CMC)
120 nΩ - 1,2 µΩ
Måleområde
100 mΩ til 1 Ω
Usikkerhet (CMC)
1,2 µΩ - 12 µΩ

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMS-133 (kalibrering av resistansnormaler 100 µΩ - 1 Ω)

DC-resistans Resistansnormaler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
100 mΩ-1Ω
Usikkerhet (CMC)
0,1 µΩ-1 µΩ
Måleområde
1Ω
Usikkerhet (CMC)
1 µΩ
Måleområde
1Ω-10Ω
Usikkerhet (CMC)
1 µΩ-10 µΩ
Måleområde
10Ω-100Ω
Usikkerhet (CMC)
10 µΩ-100 µΩ
Måleområde
100Ω-1kΩ
Usikkerhet (CMC)
0,1 mΩ-1 mΩ
Måleområde
1kΩ-10kΩ
Usikkerhet (CMC)
1,1 mΩ-11 mΩ

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMS-134 (i oljebad, L&N 40XX eller tilsvarende)

DC-resistans Resistansnormaler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
100 mΩ-1Ω
Usikkerhet (CMC)
0,4 µΩ-4 µΩ
Måleområde
1Ω
Usikkerhet (CMC)
9 µΩ
Måleområde
1 Ω-10 Ω
Usikkerhet (CMC)
9 µΩ-90 µΩ
Måleområde
10 Ω-100 Ω
Usikkerhet (CMC)
30 µΩ-300 µΩ
Måleområde
100 Ω-1 kΩ
Usikkerhet (CMC)
0,5 mΩ-5 mΩ
Måleområde
1 kΩ-10 kΩ
Usikkerhet (CMC)
5 mΩ-50 mΩ

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMS-134 (i luft, ESI SR10XX eller tilsvarende)

DC-resistans Resistansnormaler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1Ω
Usikkerhet (CMC)
0,68 µΩ
Måleområde
10 kΩ
Usikkerhet (CMC)
6,4 mΩ

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMS-116 (interkomparasjon av 1 Ω resistansnormaler i gruppe på 4 stk) VLMS-109 (interkomparasjon av 10 kΩ resistansnormaler i gruppe på 4 stk)

DC-resistans Resistansnormaler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 kΩ - 100 kΩ
Usikkerhet (CMC)
30 mΩ - 300 mΩ
Måleområde
100 kΩ - 1 MΩ
Usikkerhet (CMC)
0,4 Ω - 4 Ω
Måleområde
1 MΩ - 10 MΩ
Usikkerhet (CMC)
6 Ω - 60 Ω
Måleområde
10 MΩ - 100 MΩ
Usikkerhet (CMC)
100 Ω - 1 kΩ
Måleområde
100 MΩ - 1 GΩ
Usikkerhet (CMC)
5 kΩ - 50 kΩ

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMS-135 (kalibrering av resistansnormaler 10 kΩ - 1 GΩ)
Permanent laboratorium K04 Dimensjonsstørrelser

Lengde-passbiter mm

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 mm - 10 mm
Usikkerhet (CMC)
0,09 µm
Måleområde
10 mm - 25 mm
Usikkerhet (CMC)
0,10 µm
Måleområde
25 mm - 50 mm
Usikkerhet (CMC)
0,12 µm
Måleområde
50 mm - 75 mm
Usikkerhet (CMC)
0,14 µm
Måleområde
75 mm - 100 mm
Usikkerhet (CMC)
0,17 µm

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMM-001 (komparasjon av passbiter i stål eller hardmetall)

Lengde-passbiter tommer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,02 - 0,4 in
Usikkerhet (CMC)
3,5 µin
Måleområde
0,4 - 1,0 in
Usikkerhet (CMC)
3,8 µin
Måleområde
1,0 - 2,0 in
Usikkerhet (CMC)
4,6 µin
Måleområde
2,0 - 3,0 in
Usikkerhet (CMC)
5,6 µin
Måleområde
3,0 - 4,0 in
Usikkerhet (CMC)
6,8 µin

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMM-001 (komparasjon av passbiter i stål eller hardmetall)
Feltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Trykk (gauge)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 0,2 MPa
Usikkerhet (CMC)
0,044 - 0,050 kPa
Måleområde
0,2 - 2 MPa
Usikkerhet (CMC)
0,37 - 0,44 kPa
Måleområde
2 - 20 MPa
Usikkerhet (CMC)
3,7 - 4,3 kPa

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMM-025 (Kalibrering av trykkmanometer) - Feltlaboratorium
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Trykk (gauge)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 0,2 MPa
Usikkerhet (CMC)
0,044 - 0,050 kPa
Måleområde
0,2 - 2 MPa
Usikkerhet (CMC)
0,37 - 0,44 kPa
Måleområde
2 - 20 MPa
Usikkerhet (CMC)
3,7 - 4,3 kPa

Merknad/ref. til intern prosedyre: VLMM-025 (Kalibrering av trykkmanometer) - Permanent laboratorium