Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 041

Hellanor AS

avd AutoMateriell

Gilhusveien 7A
3414 Lierstranda

Telefon: 47 32847700/47 32847701
E-post: marit.braten@Automateriell.no
Hjemmeside: http://www.automateriell.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hellanor AS, avd AutoMateriell Gilhusveien 7A
3414 LierstrandaFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1-10,0 bar
±0,16 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,0 - 40,0 kN
± 0,019 kN ved 1,0kN og ± 0,47 ved 40,0 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,0 - 40,0 kN
± 0,015 kN ved 1,0 kN og ± 0,37 kN ved 40,0 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røyksgassmåling - K verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,35 - 3,74 m-1
± 0,06 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
12,0 - 80,0 %
± 0,8 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,50 - 5,00 mol%
±0,12 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
6,00 - 14,00 mol %
± 0,18 mol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
100 -2000 mol-ppm
± 10 mol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 5 mm
± 2 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: