Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 046

Rodin & Co a/s

Postboks 142
2021 Skedsmokorset

Telefon: 63893300 / 63893360
E-post: jon@agens.as
Hjemmeside: http://www.rodin.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rodin & Co a/s Industriveien 1
2020 SkedsmokorsetFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøvere - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 kN til 30 kN
± 0,02 kN ved 1 kN ± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert lodd og vektstang, stegvis påført referansekraft som sammenlignes med avlest verdi, digital avlesning. Prosedyre dok id 307.

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 kN til 40 kN
± 0,04 kN ved 1 kN
± 0,24 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert referanselastcelle, stegvis påført kraft som sammenlignes med avlest verdi digital avlesning. Prosedyre dok id 307.

Bremseprøver - Bremsetrykksensor (manometer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,0 bar til 14 bar
± 0,5 bar ved 1 bar
± 0,6 bar ved 14 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe. Prosedyre dok id 309
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøver - Bremsetrykksensor (manometer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,0 bar til 14 bar
± 0,5 bar ved 1 bar
± 0,6 bar ved 14 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe. Prosedyre dok id 309
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røykgassmåling; K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,29 m-1 til 7 m-1
± 0,05 m-1 ved 0,29 m-1
± 0,06 m-1 ved 7 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308

Røykgassmåling; Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
12 % til 75,5 %
± 0,7 % ved 12 %
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308

Avgassmåling; Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3,4 vol% til 14,25 vol%
±0,1 vol% ved 3,4 vol%
±0,2 vol% ved 14,25 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling; Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,48 vol% til 4,2 vol%
±0,03 vol% ved 0,48 vol%
±0,05 vol% ved 4,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling; Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
140 vol ppm (Heksan) til 2000 vol ppm (Heksan)
±5 vol ppm ved 140 vol ppm (*
±5 vol ppm ved 140 vol ppm (**
±14 vol ppm ved 1100 vol ppm (*
±23 vol ppm ved 2000 vol ppm (*

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Referansegass er propan og avgassmålers PEF verdi brukes til omregning Hydrokarboner (HC). Prosedyre dok id 297 (* referansegass leveres med 1 % usikkerhet (** referansegass leveres med 2 % usikkerhet
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling; Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3,4 vol% til 14,25 vol%
±0,1 vol% ved 3,4 vol%
±0,2 vol% ved 14,25 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling; Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,48 vol% til 4,2 vol%
±0,03 vol% ved 0,48 vol%
±0,05 vol% ved 4,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling; Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
140 vol ppm (Heksan) til 2000 vol ppm (Heksan)
±5 vol ppm ved 140 vol ppm (*
±5 vol ppm ved 140 vol ppm (**
±14 vol ppm ved 1100 vol ppm (*
±23 vol ppm ved 2000 vol ppm (*

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Referansegass er propan og avgassmålers PEF verdi brukes til omregning Hydrokarboner (HC). Prosedyre dok id 297 (* referansegass leveres med 1 % usikkerhet (** referansegass leveres med 2 % usikkerhet

Røykgassmåling; K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,29 m-1 til 7 m-1
± 0,05 m-1 ved 0,29 m-1
± 0,06 m-1 ved 7 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308

Røykgassmåling; Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
12 % til 75,5 %
± 0,7 % ved 12 %
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 40 mm
± 1,5 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert laser som måler horisontal senterlinje for horisontal lysvinkel. Prosedyre dok id 311