Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 048

Fossdal Services AS

Serviceavdeling

Postboks 1905 Damsgård
5830 Bergen

Telefon: 55348200 / 55348249
E-post: jon@agens.as
Hjemmeside: http://www.fossdal.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Fossdal Services AS, Serviceavdeling Damsgårdveien 229
5160 DamsgårdFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 bar - 14 bar
± 0,1 bar ved 1 bar
± 0,1 bar ved 14 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 kN - 30 kN
± 0,02 kN ved 1 kN
± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 kN - 40 kN
± 0,04 kN ved 1 kN
± 0,24 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røyksgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,7 m-1 - 7 m-1
± 0,05 m-1
± 0,06 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med to eller flere filter

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
12 % - 75,5 %
± 0,7 % ved 12 %
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med to eller flere filter

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,48 vol % - 3,65 vol %
± 0,03 vol % ved 0,48 vol %
± 0,05 vol % ved 3,65 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3,4 vol % - 14,25 vol %
± 0,1 vol % ved 3,4 vol %
± 0,2 vol % ved 14,25 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Hydrokarboner.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
285 vol ppm (propan) - 2150 vol ppm (propan)
± 7 vol ppm ved 285 vol ppm (*)
* referansegass leveres med 1% usikkerhet
± 9 vol ppm ved 285 vol ppm (**)
** referansegass leveres med 2% usikkerhet
± 23 vol ppm ved 2150 vol ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser. Til måling benyttes propan. Objektets PEF verdi brukes til omregning mellom propan og hexan
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 40 mm/m
± 1,5 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: