Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 048

Rodin Fossdal AS

Serviceavdeling

Postboks 1905 Damsgård
5830 Bergen

Telefon: 55348200 / 55348249
E-post: post@fossdal.no
Hjemmeside: http://www.fossdal.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rodin Fossdal AS, Serviceavdeling
Damsgårdveien 229
5160 LaksevågFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 bar - 14 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,1 bar ved 1 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,1 bar ved 14 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kN - 30 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kN - 40 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,24 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røyksgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,7 m-1 - 7 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med to eller flere filter

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
12 % - 75,5 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 12 %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med to eller flere filter

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,48 vol % - 3,65 vol %
Usikkerhet (CMC)
± 0,03 vol % ved 0,48 vol %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 vol % ved 3,65 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,4 vol % - 14,25 vol %
Usikkerhet (CMC)
± 0,1 vol % ved 3,4 vol %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 vol % ved 14,25 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Hydrokarboner.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
285 vol ppm (propan) - 2150 vol ppm (propan)
Usikkerhet (CMC)
± 7 vol ppm ved 285 vol ppm (*)
* referansegass leveres med 1% usikkerhet
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 9 vol ppm ved 285 vol ppm (**)
** referansegass leveres med 2% usikkerhet
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 23 vol ppm ved 2150 vol ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser. Til måling benyttes propan. Objektets PEF verdi brukes til omregning mellom propan og hexan
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
± 40 mm/m
Usikkerhet (CMC)
± 1,5 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: