Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 038

Matec AS

Steinbekken 11
2040 Kløfta

Telefon: 90520037
E-post: post@matecas.no
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Matec AS Steinbekken 11
2040 KløftaFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøver - Lastcelle (transducer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,9 kN til 12,2 kN
± 0,020 kN ved 0,9 kN
± 0,072 kN ved 12,2 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres med en elektronisk transducer. Denne benyttes til å stegvis påtrykke en gitt last som sammenlignes med verdien som måles av enhet under test (objektet).

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,9 kN til 8,2 kN
± 0,016 kN ved 0,9 kN
± 0,055 kN ved 8,2 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres med lodd. Disse benyttes til å stegvis påtrykke en gitt last som sammenlignes med verdien som måles av enhet under test (objektet).
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,90 mol% til 5,50 mol%
± 0,04 mol% ved 0,90 mol%
± 0,07 mol% ved 5,50 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og minimum to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4,0 mol% til 15,0 mol%
± 0,2 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og minimum to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
700 mol-ppm til 4400 mol-ppm (propan)
± 18 mol-ppm ved 700 mol-ppm
± 68 mol-ppm ved 4400 mol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon. Til måling benyttes propan slik at alle gasskonsentrasjoner i dette dokumentet er oppgitt i propan. Gassen omregnes fra propan til heksan ved omregning med instrumentavhengig P.E.F faktor ved kalibrering av avgassmålere
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,60 m-1 til 5,90 m-1
± 0,04 m-1 ved 0,60 m-1
± 0,10 m-1 ved 5,90 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og 2 eller flere referansefiltre (med lav og høy opasitet).

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
24 % til 95 %
± 0,6 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og 2 eller flere referansefiltre (med lav og høy opasitet).

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 20,0 mm/m
± 1,4 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved bruk av en kalibrert laser som stilles vinkelrett på lyskassen. Laserlyset, som består av et kryss, blir sendt inn og fokusert gjennom linsen til lyskassen. Lyskassen har en horisontal senterlinje. Avviket mellom laserlyset og senterlinjen i horisontal retning bestemmes.