Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 040

Würth Norge AS

Morteveien 12
1481 Hagan

Telefon: 46401500 / 46401501
E-post: rune.embre@wuerth.no
Hjemmeside: http://www.wuerth.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Würth Norge AS - feltlaboratorium Morteveien 12
1481 HaganFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
2 kN to 12 kN
±0,07 kN
Personbiler
10 kN to 40 kN
±0,3 kN
Lastebiler

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
2 kN to 12 kN
±0,06 kN
Personbiler
10 kN to 40 kN
±0,3 kN
Lastebiler

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Bremsetrykksensor

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 Bar to 8 Bar
±0,1 Bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
100 ppm to 2100 ppm
± 21 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 mol% to 14 mol%
±0,32 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5 mol% to 6 mol%
± 0,15 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
5 % to 85 %
±0,91 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5 m‾¹ to 5 m‾¹
±0,05 m‾¹

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±10 mm
±0,71 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Den administrative/geografiske enheten:
Würth Norge AS - permanent laboratorium Morteveien 12
1481 HaganPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
20 % to 100 % of 1G
±7,4 %
Analog
±5,8 %
Digital

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5 m‾¹ to 5 m‾¹
±0,05 m‾¹

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
5 % to 85 %
± 0,91%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 mol% to 14 mol%
±0,32 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5 mol% to 6 mol%
±0,15 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
100 ppm to 2100 ppm
±21 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser