Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 039

Langø Service AS

Postboks 3729 Leangen
7445 Trondheim

Telefon: +47 73 82 80 00 / +47 73 82 00 01
E-post: torstein@lango-service.no
Hjemmeside: http://www.lango-service.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Langø Service AS Magnus Lagabøtersvei 4
7445 TrondheimFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 20,00 Bar
± 0,06 Bar

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 kN - 40,00 kN
± 18 N ved 1000 N
± 260 N ved 40000 N

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16,0 - 96,0 % G
± 1,3 % G
med inkrementer på 1% av 1g
± 1,6 % G
med inkrementer på 5% av 1g

Merknad/ref. til intern prosedyre: For analoge retardasjonsmåler

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
16,0 - 96,0 % av 1g
± 1,4 % av 1g

Merknad/ref. til intern prosedyre: Gjelder for elektroniske (digitale) objekter. K03.04.15
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
550 mol-ppm - 1950 mol-ppm
± 29 mol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
5,5 mol % - 15,0 mol %
± 0,12 mol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,09 mol % - 3,75 mol %
± 0,02 mol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Minimum 2 referansegasser

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
19,0 % - 95,4 %
± 1,2 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre

Røyksgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,85 m-1 - 7,14 m-1
± 0,02 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 60,00 mm
± 0,37 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: