Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 033

Statkraft Energi AS

Statkraft Målelaboratorium

Fykan
8160 Glomfjord

Telefon: 24067000
E-post: Jonny.Simso@statkraft.com
Hjemmeside: http://www.statkraft.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Statkraft Energi AS, Statkraft Målelaboratorium Fykan
8160 GlomfjordFeltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

Kalibrering av elektrisitetsmåler, statisk, klasse 0,2S; og 0,5S. (NEK EN 62053-22:2003).

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
57,7 V til 700 V
For aktiv energi med effektfaktor (cos φ) = 1,0 eller -1,0: U = 0,05 %
1 mA til 6 A
For aktiv energi med effektfaktor 0,5 ≤ (cos φ) < 1,0 eller -1,0 < (cos φ) ≤ -0,5: U = 0,07 %
For reaktiv energi med effektfaktor (sin φ) = 0,8 eller -0,8: U = 0,07 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metodebeskrivelse for kalibrering av energimåler, Q-90/200. Tilsvarer kravene for kontroll av elmålere i Statnetts publikasjon "Krav til måling av sentralnettsutveksling", Ver. 1.1 av 02.02.2016.

Målesystem for måling av elektrisk energi.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 mV til 715 V
***
*** Prøving
1 mA til 6 A
***
*** Prøving

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metodebeskrivelse for prøving av målekjede, Q90/300. Tilsvarer kravene for kontroll av målesystem for måling av elektrisk energi iht Statnetts publikasjon "Krav til måling av sentralnettsutveksling", Ver. 1.1 av 02.02.2016.

Kalibrering av elektrisitetsmåler, statisk, klasse 1 og klasse 2. (NEK EN 62053-21:2003).

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
57,7 V til 400 V
For aktiv energi med effektfaktor (cos φ) = 1,0 eller -1,0: U = 0,05 %
1 mA til 6 A
For aktiv energi med effektfaktor 0,5 ≤ (cos φ) < 1,0 eller -1,0 < (cos φ) ≤ -0,5: U = 0,07 %
For reaktiv energi med effektfaktor (sin φ) = 0,8 eller -0,8: U = 0,07 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metodebeskrivelse for kalibrering av energimåler, Q-90/200. Tilsvarer kravene for kontroll av elmålere i Statnetts publikasjon "Krav til måling av sentralnettsutveksling", Ver. 1.1 av 02.02.2016.

Kalibrering av elektrisitetsmåler, elektromekanisk, klasse 0,5, 1 og 2. (NEK EN 62053-11:2003).

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
57,7 V til 400 V
For aktiv energi med effektfaktor (cos φ) = 1,0 eller -1,0: U = 0,05 %
1 mA til 6 A
For aktiv energi med effektfaktor 0,5 ≤ (cos φ) < 1,0 eller -1,0 < (cos φ) ≤ -0,5: U = 0,07 %
For reaktiv energi med effektfaktor (sin φ) = 0,8 eller -0,8: U = 0,07 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metodebeskrivelse for kalibrering av energimåler, Q-90/200. Tilsvarer kravene for kontroll av elmålere i Statnetts publikasjon "Krav til måling av sentralnettsutveksling", Ver. 1.1 av 02.02.2016.