Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 030

Instrument Service Kaupang

Kråkstadveien 60
1825 Tomter

Telefon: 97019995 / 69921060
E-post: kaupang@instrument-service.no
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Instrument Service Kaupang Kråkstadveien
1825 TomterFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Vekter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 g til 1 g
8 µg til 12 µg
1 g til 10 g
12 µg til 30 µg
10 g til 100 g
18 µg til 62 µg
0,1 kg til 1 kg
0,06 mg til 0,7 mg
1 kg til 10 kg
0,7 mg til 19 mg
10 kg til 15 kg
19 mg til 22 mg

Merknad/ref. til intern prosedyre: Intern metode