Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 009

IKM Laboratorium AS

Postboks 124
4098 TANANGER

Telefon: Tlf. 51 71 95 00 Faks. 51 71 95 01
E-post: Amund.Bjerkeseth@ikm.no
Hjemmeside: http://www.ikm.no/ikmlaboratorium/kalibrering
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
IKM Laboratorium AS avd Tananger NorSea Base
Bygg 53
4056 TanangerPermanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

DC power, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 100 mW
0,029 - 0,026 %
0,1 - 100 W
0,026 - 0,064 %
0,1 - 21 kW
0,064 - 0,16 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Capacitance, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,19 - 1,1 nF
4,5 - 1,1 %, 10-10k Hz
1,1 - 3,3 nF
1,1 - 0,62 %, 10-3k Hz
3,3 - 330 nF
0,62 - 0,26 %, 10-1k Hz
0,33 - 1,1 µF
0,26 %, 10-600 Hz
1,1 - 3,3 µF
0,26 %, 10-300 Hz
3,3 - 11 µF
0,26 %, 10-150 Hz
11 - 33 µF
0,26 - 0,38%, 10-120 Hz
33 - 110 µF
0,38 - 0,42%, 10-80 Hz
110 - 330 µF
0,42 %, 0-50 Hz
0,33 - 1,1 mF
0,42 %, 0-20 Hz
1,1 - 3,3 mF
0,42 %, 0-6 Hz
3,3 - 11 mF
0,42 %, 0-2 Hz
11 - 33 mF
0,42 - 0,65 %, 0-0.6 Hz
33 - 110 mF
0,65 - 0,92 %, 0-0.2 Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Resistance, measurement

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 100 mohm
0,47 - 11 µohm
0,1 - 17,4 ohm
0,011 - 1,4 mohm
17,4 - 400 ohm
0,20 - 3,1 mohm
0,4 - 1 kohm
29 - 72 mohm
1 - 100 kohm
0,072 - 24 ohm
0,1 - 1 Mohm
0,024 - 2 kohm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.06.01

Resistance, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 ohm
39 µohm
0 - 1 ohm
85 µohm
1 - 1,9 ohm
160 µohm
1,9 - 10 ohm
250 µohm
10 - 25ohm
74 µohm
25 - 19ohm
450 µohm
19 - 100ohm
180 µohm
100 - 190ohm
2,9 mohm
190 - 1kohm
16 mohm
1 - 1,9kohm
30 mohm
1,9 - 10kohm
160 mohm
10 - 19kohm
300 mohm
19 - 100kohm
1,6 ohm
100 - 1Mohm
3,0 ohm
1 - 1,9Mohm
35 ohm
1,9 - 10Mohm
350 ohm
10 - 19Mohm
810 ohm
19 - 100Mohm
10 kohm
0,1 - 1,1Gohm
0,4 - 12 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

AC Voltage, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 2,2 mV
7,8 - 8,2 µV, 40-20k Hz
2,2 - 22 mV
9,7 - 13 µV, 40-20k Hz
22 - 220 mV
9,6 - 27 µV, 40-20k Hz
0,22 - 2,2 V
20 - 150 µV, 40-20k Hz
2,2 - 22 V
0,2 - 1,5 mV, 40-20k Hz
22 - 220 V
2,3 - 16 mV, 40-20k Hz
220 - 1100 V
19 - 91 mV, 40-01k Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

DC Voltage, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 120 mV
1 - 1,6 µV
0,12 - 1,2 V
1,5 - 5,8 µV
1,2 - 12 V
7,0 - 50 µV
12 - 120 V
0,10 - 0,75 mV
120 - 1000 V
0,82 - 6,1 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01

DC Resistance, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 12 ohm
0,05 - 0,23 mohm
12 - 120 ohm
0,64 - 1,9 mohm
0,12 - 1,2 kohm
1,7 - 13 mohm
1,2 - 12 kohm
0,020 - 0,13 ohm
12 - 120 kohm
0,20 - 1,3 ohm
0,12 - 1,2 Mohm
4,0 - 20 ohm
1,2 - 12 Mohm
160 - 700 ohm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.06.03

DC Voltage, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 mV
0,68 - 2,9 µV
0,22 - 2,2 V
3,0 - 15 µV
2,2 - 11 V
17 - 71 µV
11 - 22 V
74 - 140 µV
22 - 220 V
0,23 - 1,6 mV
220 - 1100 V
2,3 - 9,8 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

AC Current, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 µA
31 - 86 nA, 40-1k Hz
0,22 - 2,2 mA
0,12 - 0,61 µA, 40-1k Hz
2,2 - 22 mA
0,87 - 4,5 µA, 40-1k Hz
22 - 220 mA
12 - 68 µA, 40-1k Hz
0,22 - 2,2 A
0,16 - 1,3 µA, 20-1k Hz
2,2 - 11 A
1,3 - 6,1 µA, 40-1k Hz
11 - 20,5 A
14 - 23 mA, 45-100 Hz
20,5 - 110 A
93 - 500 mA, 20-1k Hz
110 - 550 A
0,50 - 2,5 A, 40-1k Hz
550 - 1025 A
2,6 - 4,8 A, 45-100 Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

DC Current, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 120 µA
0,1 - 2,5 nA
0,12 - 1,2 mA
7,4 - 29 nA
1,2 - 12 mA
0,074 - 0,29 µA
12 - 120 mA
0,90 - 4,7 µA
0,12 - 1 A
0,023 - 0,12 mA

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01

DC Current, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 µA
7,8 - 18 nA
0,22 - 2,2 mA
18 - 110 nA
2,2 - 22 mA
0,18 - 1,1 µA
22 - 220 mA
2,0 - 13 µA
0,22 - 2,2 A
39 - 185 µA
2,2 - 11 A
0,99 - 3,4 mA
11 - 20,5 A
9,1 - 16 mA
20,5 - 1025 A
0,092 - 4,8 A

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Calibration of resistance bridge

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,25 - 4 ohm/ohm
2 - 17 µohm/ohm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.06.02
Permanent laboratorium K03 Tid og frekvens

Periode, periode time

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1µs-100ms
1,0E-9 * Ptime+trigger error

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.05

Number, number of pulses

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 10G
0,60

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.06

Frequency, as measured quantity

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5Hz - 5GHz
1,0E-9*f

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.03

Frequency, as source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,5 and 10MHz
1,0E-9 * f

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.03

Time interval

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 200 hour
0,80s

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.04

Frequency, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,010Hz - 2,0MHz
5,0 µHz + 1,7 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Frequency, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3Hz - 1MHz
50 µHz + 50 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01
Permanent laboratorium K04 Dimensjonsstørrelser

Thread gauge, plug, simple pitch diameter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
2,2 - 100 mm
3,5 µm
100-150mm
4,0 µm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.05.03

Thread gauge, ring, simple pitch diameter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
2,2 - 100 mm
5,0 µm
100-150mm
5,4 µm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.05.04

Caliper

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 1000 mm
14 µm + 1,6E-5*L

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL1404.01 (L = measured length)

Dial gauge 0,001mm

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 1 mm
0,5 µm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.04.04

Dial gauge 0,01mm

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0-100mm
1,2 +1,1E-4*L

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.04.04

Gauge block, steel

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5 - 100mm
0,13µm +1,2E-6*L

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.07.01

Lenght, outward

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 600 mm
0,55 µm + 3,0E-6*L
600-1000mm
2,1 µm + 3,5E-6*L

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.05.01

Cylindrical diameter without measuring form

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 600 mm
0,55 µm + 3,0E-6*L
600-1000mm
2,1 µm + 3,5E-6*L

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.05.01

Micrometer, external

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 500 mm
1,1 µm + 2,1E-05*L

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL14.04.02
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Weight/Mass

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 g til 120 g
0,26 mg til 0,37 mg
120 g til 2300 g
0,51 mg til 5,42 mg
2,3 kg til 16 kg
24 mg til 53 mg
16 kg til 60 kg
0,38 g til 1,20 g

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.07.01

Pressure (abs)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
20 - 100 hPa
2,4 Pa + 200 ppm
0,01 - 7,6 MPa
0,20 Pa + 30 ppm
7,6 - 100 MPa
75 Pa + 34 ppm
100 - 200 MPa
75 Pa + 39 ppm
200 - 350 MPa
1500 Pa + 150 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.05.01/ 06.08.01

Pressure (diff)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 0,5 MPa
8,0 - 58 Pa

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.05.02/ 06.08.02

Dividing ratio -oil and gas

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 10 MPa
50 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.04.04

Pressure (gauge)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-0,095 - 0 MPa
20 Pa
0 - 100 hPa
0,3 Pa + 75 ppm
0,01 - 7,6 MPa
0,20 Pa + 30 ppm
7,6 - 100 MPa
75 Pa + 34 ppm
100 - 200 MPa
75 Pa + 39 ppm
200 - 350 Mpa
1500 Pa + 150 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.05.01/ 06.08.01

Kn value -oil and gas

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 7,6 MPa
35 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.04.06

Piston/sylinder area -oil and gas

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,01 - 7,6 MPa
30 ppm
7,6 - 100 MPa
30 ppm
100 - 200 MPa
34 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.04.01/06.04.05
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Gas Density meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
25 - 250 kg/m3
0,12 - 0,065%
40 - 400 kg /m3
0,087 - 0,063%

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL18.04.01
Permanent laboratorium K10 Temperatur, fuktighet og termofysiske egenskaper

Resistanstermometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-80 - 300 °C
18 mK +|3 mK/100°C|

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.04.02

LIG

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-80 - 300 °C
18 mK +|3 mK/100°C|

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.06.04

Indicator

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-80 - 300 °C
18 mK +|3 mK/100°C|
300 - 660 °C
50 mK + |50 mK/100°C|

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.06.01

Transmitter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-80 - 300 °C
18 mK +|3 mK/100°C|
300 - 660 °C
50 mK + |50 mK/100°C|

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.05.01

Tørrblokkalibrator

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-80 - 660°C
50-300 mK

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.08.03
Den administrative/geografiske enheten:
IKM Laboratorium AS avd Tananger field calibration NorSea Base
Bygg 53
4056 TanangerFeltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

DC Voltage, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 mV
0,68 - 2,9 µV
0,22 - 2,2 V
3,0 - 15 µV
2,2 - 11 V
17 - 71 µV
11 - 22 V
74 - 140 µV
22 - 220 V
0,23 - 1,6 mV
220 - 1100 V
2,3 - 9,8 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

AC Current, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 µA
31 - 86 nA, 40-1k Hz
0,22 - 2,2 mA
0,12 - 0,61 µA, 40-1k Hz
2,2 - 22 mA
0,87 - 4,5 µA, 40-1k Hz
22 - 220 mA
12 - 68 µA, 40-1k Hz
0,22 - 2,2 A
0,16 - 1,3 µA, 20-1k Hz
2,2 - 11 A
1,3 - 6,1 µA, 40-1k Hz
11 - 20,5 A
14 - 23 mA, 45-100 Hz
20,5 - 110 A
93 - 500 mA, 20-1k Hz
110 - 550 A
0,50 - 2,5 A, 40-1k Hz
550 - 1025 A
2,6 - 4,8 A, 45-100 Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

DC Current, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 10 mA
50 - 250 nA
10 - 30 mA
0,73 - 1,1 µA
30 - 100 mA
15 - 41 µA

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01

DC Current, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 µA
7,8 - 18 nA
0,22 - 2,2 mA
18 - 110 nA
2,2 - 22 mA
0,18 - 1,1 µA
22 - 220 mA
2,0 - 13 µA
0,22 - 2,2 A
39 - 185 µA
2,2 - 11 A
0,99 - 3,4 mA
11 - 20,5 A
9,1 - 16 mA
20,5 - 1025 A
0,092 - 4,8 A

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

DC power, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 100 mW
0,029 - 0,026 %
0,1 - 100 W
0,026 - 0,064 %
0,1 - 21 kW
0,064 - 0,16 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Capacitance, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,19 - 1,1 nF
4,5 - 1,1 %, 10-10k Hz
1,1 - 3,3 nF
1,1 - 0,62 %, 10-3k Hz
3,3 - 330 nF
0,62 - 0,26 %, 10-1k Hz
0,33 - 1,1 µF
0,26 %, 10-600 Hz
1,1 - 3,3 µF
0,26 %, 10-300 Hz
3,3 - 11 µF
0,26 %, 10-150 Hz
11 - 33 µF
0,26 - 0,38%, 10-120 Hz
33 - 110 µF
0,38 - 0,42%, 10-80 Hz
110 - 330 µF
0,42 %, 0-50 Hz
0,33 - 1,1 mF
0,42 %, 0-20 Hz
1,1 - 3,3 mF
0,42 %, 0-6 Hz
3,3 - 11 mF
0,42 %, 0-2 Hz
11 - 33 mF
0,42 - 0,65 %, 0-0.6 Hz
33 - 110 mF
0,65 - 0,92 %, 0-0.2 Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Resistance, measurment

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 100 mohm
0,47 - 11 µohm
0,1 - 17,4 ohm
0,011 - 1,4 mohm
17,4 - 400 ohm
0,20 - 3,1 mohm
0,4 - 1 kohm
29 - 72 mohm
1 - 100 kohm
0,072 - 24 ohm
0,1 - 1 Mohm
0,024 - 2 kohm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.06.01

Resistance, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 ohm
39 µohm
0 - 1 ohm
85 µohm
1 - 1,9 ohm
160 µohm
1,9 - 10 ohm
250 µohm
10 - 25 ohm
74 µohm
25 - 19 ohm
450 µohm
19 - 100 ohm
180 µohm
100 - 190 ohm
2,9 mohm
190 - 1 kohm
16 mohm
1 - 1,9 kohm
30 mohm
1,9 - 10 kohm
160 mohm
10 - 19 kohm
300 mohm
19 - 100 kohm
1,6 ohm
100 - 1 Mohm
3,0 ohm
1 - 1,9 Mohm
35 ohm
1,9 - 10 Mohm
350 ohm
10 - 19 Mohm
810 ohm
19 - 100 Mohm
10 kohm
0,1 - 1,1 Gohm
0,4 - 12 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

AC Voltage, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 2,2 mV
7,8 - 8,2 µV, 40-20k Hz
2,2 - 22 mV
9,7 - 13 µV, 40-20k Hz
22 - 220 mV
9,6 - 27 µV, 40-20k Hz
0,22 - 2,2 V
20 - 150 µV, 40-20k Hz
2,2 - 22 V
0,2 - 1,5 mV, 40-20k Hz
22 - 220 V
2,3 - 16 mV, 40-20k Hz
220 - 1100 V
19 - 91 mV, 40-01k Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

DC Voltage, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 100 mV
2,7 - 5,6 µV
0,1 - 1 V
7,4 - 25 µV
1 - 10 V
57 - 220 µV
10 - 100 V
0,76 - 3,4 mV
100 - 1000 V
11 - 40 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01
Feltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Balances

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 - 120 g
0,16-0,52 mg
120 - 5000 g
2,0-17 mg
5 - 16 kg
31-64 mg
16 - 60 kg
0,48-1,4 g

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.07.02

Pressure (gauge)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-0,095 - 0 MPa
73 - 40 Pa
0 - 0,35MPa
1,7 - 43 Pa
0,35 - 6MPa
0,72 - 7,5 hPa
6 - 350MPa
0,75 - 53 kPa

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL06.05.01/ 06.08.01
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Volumetric liquid meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4 - 800 m3/h
0,025 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL15.04.01, with pulse output

Compact prover

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 455 liter
0,020 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL15.04.01

Pipe prover

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
from 100 liter
0,030 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL15.04.01

Mass meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4 - 800 m3/h
0,070 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL15.04.02, with pulse output
Feltlaboratorium K10 Temperatur, fuktighet og termofysiske egenskaper

Indicator

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-25 - 100 °C
80 mK
100 - 200 °C
100 mK
200 - 660 °C
50 mK + |50 mK/100°C|

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.06.01

Transmitter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-25 - 100 °C
80 mK
100 - 200 °C
100 mK
200 - 660 °C
50 mK + |50 mK/100°C|

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL07.05.01
Den administrative/geografiske enheten:
IKM Laboratorium avd Oslo Ensjøveien 18
0661 OsloPermanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

Energy (and power) Active, Reactive, Apparent 1 and 3 phase

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
See remark
0,040 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.07.03 Based on "Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling v.1.1(2016)" and includes evaluation of metering point. cosφ = -1 til 1 f = 45-70Hz I = 0,01-120A U = 5-520V

DC power, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 100 mW
0,029 - 0,026 %
0,1 - 100 W
0,026 - 0,064 %
0,1 - 21 kW
0,064 - 0,16 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Capacitance, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,19 - 1,1 nF
4,5 - 1,1 %, 10-10k Hz
1,1 - 3,3 nF
1,1 - 0,62 %, 10-3k Hz
3,3 - 330 nF
0,62 - 0,26 %, 10-1k Hz
0,33 - 1,1 µF
0,26 %, 10-600 Hz
1,1 - 3,3 µF
0,26 %, 10-300 Hz
3,3 - 11 µF
0,26 %, 10-150 Hz
11 - 33 µF
0,26 - 0,38%, 10-120 Hz
33 - 110 µF
0,38 - 0,42%, 10-80 Hz
110 - 330 µF
0,42 %, 0-50 Hz
0,33 - 1,1 mF
0,42 %, 0-20 Hz
1,1 - 3,3 mF
0,42 %, 0-6 Hz
3,3 - 11 mF
0,42 %, 0-2 Hz
11 - 33 mF
0,42 - 0,65 %, 0-0.6 Hz
33 - 110 mF
0,65 - 0,92 %, 0-0.2 Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Resistance, measurement

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 100 mohm
0,47 - 11 µohm
0,1 - 17,4 ohm
0,011 - 1,4 mohm
17,4 - 400 ohm
0,20 - 3,1 mohm
0,4 - 1 kohm
29 - 72 mohm
1 - 100 kohm
0,072 - 24 ohm
0,1 - 1 Mohm
0,024 - 2 kohm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.06.01

Resistance, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 ohm
39 µohm
0 - 1 ohm
85 µohm
1 - 1,9 ohm
160 µohm
1,9 - 10 ohm
250 µohm
10 - 25ohm
74 µohm
25 - 19ohm
450 µohm
19 - 100ohm
180 µohm
100 - 190ohm
2,9 mohm
190 - 1kohm
16 mohm
1 - 1,9kohm
30 mohm
1,9 - 10kohm
160 mohm
10 - 19kohm
300 mohm
19 - 100kohm
1,6 ohm
100 - 1Mohm
3,0 ohm
1 - 1,9Mohm
35 ohm
1,9 - 10Mohm
350 ohm
10 - 19Mohm
810 ohm
19 - 100Mohm
10 kohm
0,1 - 1,1Gohm
0,4 - 12 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

AC Voltage, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 2,2 mV
7,8 - 8,2 µV, 40-20k Hz
2,2 - 22 mV
9,7 - 13 µV, 40-20k Hz
22 - 220 mV
9,6 - 27 µV, 40-20k Hz
0,22 - 2,2 V
20 - 150 µV, 40-20k Hz
2,2 - 22 V
0,2 - 1,5 mV, 40-20k Hz
22 - 220 V
2,3 - 16 mV, 40-20k Hz
220 - 1100 V
19 - 91 mV, 40-01k Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Energy (and power) Active, Reactive, Apparent 1 and 3 phase

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
See remark
0,020 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.07.04 cosφ = -1 til 1 f = 45-70Hz I = 0,01-120A U = 5-520V

DC Resistance, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 12 ohm
0,05 - 0,23 mohm
12 - 120 ohm
0,64 - 1,9 mohm
0,12 - 1,2 kohm
1,7 - 13 mohm
1,2 - 12 kohm
0,020 - 0,13 ohm
12 - 120 kohm
0,20 - 1,3 ohm
0,12 - 1,2 Mohm
4,0 - 20 ohm
1,2 - 12 Mohm
160 - 700 ohm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.06.03

Voltage ratio

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
HF Powermeter DC verification
0 - 100 % scale
0,06 - 0,6 % point

Merknad/ref. til intern prosedyre: MP 220

DC Current, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 120 µA
0,1 - 2,5 nA
0,12 - 1,2 mA
7,4 - 29 nA
1,2 - 12 mA
0,074 - 0,29 µA
12 - 120 mA
0,90 - 4,7 µA
0,12 - 1 A
0,023 - 0,12 mA

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01

DC Current, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 µA
7,8 - 18 nA
0,22 - 2,2 mA
18 - 110 nA
2,2 - 22 mA
0,18 - 1,1 µA
22 - 220 mA
2,0 - 13 µA
0,22 - 2,2 A
39 - 185 µA
2,2 - 11 A
0,99 - 3,4 mA
11 - 20,5 A
9,1 - 16 mA
20,5 - 1025 A
0,092 - 4,8 A

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Voltage, source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 1 kV
2 µV + 2E-5 * U

Merknad/ref. til intern prosedyre: MP 1 D

DC Voltage, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 120 mV
1 - 1,6 µV
0,12 - 1,2 V
1,5 - 5,8 µV
1,2 - 12 V
7,0 - 50 µV
12 - 120 V
0,10 - 0,75 mV
120 - 1000 V
0,82 - 6,1 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01

DC Voltage, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 mV
0,68 - 2,9 µV
0,22 - 2,2 V
3,0 - 15 µV
2,2 - 11 V
17 - 71 µV
11 - 22 V
74 - 140 µV
22 - 220 V
0,23 - 1,6 mV
220 - 1100 V
2,3 - 9,8 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

AC Current, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 220 µA
31 - 86 nA, 40-1k Hz
0,22 - 2,2 mA
0,12 - 0,61 µA, 40-1k Hz
2,2 - 22 mA
0,87 - 4,5 µA, 40-1k Hz
22 - 220 mA
12 - 68 µA, 40-1k Hz
0,22 - 2,2 A
0,16 - 1,3 µA, 20-1k Hz
2,2 - 11 A
1,3 - 6,1 µA, 40-1k Hz
11 - 20,5 A
14 - 23 mA, 45-100 Hz
20,5 - 110 A
93 - 500 mA, 20-1k Hz
110 - 550 A
0,50 - 2,5 A, 40-1k Hz
550 - 1025 A
2,6 - 4,8 A, 45-100 Hz

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Energy (and power) Active, Reactive, Apparent 1 and 3 phase

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
See remark
0,10 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.07.01 cosφ = -1 til 1 f = 45 Hz til 70Hz I = 0,01 A til 120 A U = 5 V til 520 V

Power, using power sensor

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,9 - 1,1 mW
3,1 µW
49 - 51 MHz in 50 ohm system and N connector.
+20 - -70 dBm
0,01 - 0,69 dB
100 kHz to 18 GHz in 50 ohm system and N connector
+20 - -30 dBm
0,01 - 1,48 dB
10 MHz to 26.5 GHz in 50 ohm system and 3.5 mm connector

Merknad/ref. til intern prosedyre: MP 210 Measured using Power Sensor

Attenuation

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 50 dB
0,02 - 0,46 dB
100 kHz to 18 GHz in 50 ohm system with N connector

Merknad/ref. til intern prosedyre: MP 212 RF substitution

Cal Factor for power sensor with N-connector

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
80 - 110 %
0,3 - 0,8 % points
100 kHz to 18 GHz in 50 ohm system and N connector
80 - 110 %
0,4 - 1,8 % points
10 MHz to 26,5 GHz in 50 ohm system and 3,5 mm connector

Merknad/ref. til intern prosedyre: MP 213

Power, generated level using power splitter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 mW (0 dBm)
3,1 µW
50 MHz in 50 ohm system with N connector
+20 - - 70 dBm
0,04 - 0,68 dB
100 kHz to 18 GHz in 50 ohm system and N connector. The uncertainty will be greater if adaptors must be used.
+10 - - 30 dBm
0,02 - 1,48 dB
10 MHz to 26.5 GHz in 50 ohm system and 3.5 mm connector.

Merknad/ref. til intern prosedyre: MP 211
Permanent laboratorium K03 Tid og frekvens

Periode, periode time

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1µs-100ms
1,0E-9 * Ptime+trigger error

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.05

Frequency, cal of source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3Hz - 1 MHz
50 µHz + 50 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.05.01

Time

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 10 ks
20 µs
Electrical start/stop
1 - 100 ks
2 ms
Electrical or photographic start/stop

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.06

Time interval

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 200 hour
0,80s

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.04

Frequency, as measured quantity

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,5Hz - 5GHz
1,0E-9*f

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.03

Frequency, cal of meter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,010Hz - 2,0MHz
5,0 µHz + 1,7 ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.04.01

Number, number of pulses

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 - 10G
0,60

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.06

Frequency, as source

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1,5 and 10MHz
1,0E-9 * f

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL21.04.03
Den administrative/geografiske enheten:
IKM Laboratorium avd Oslo, field calibration Ensjøveien 18
0661 OsloFeltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

Energy (and power) Active, Reactive, Apparent 1 and 3 phase

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
See remark
0,20 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.07.02 cosφ = -1 til 1 f = 45-70Hz I = 0,01-100A U = 5-520V

Energy (and power) Active, Reactive, Apparent 1 and 3 phase

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
See remark
0,040 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.07.03 Based on "Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling v.1.1(2016)" and includes evaluation of metering point. cosφ = -1 til 1 f = 45-70Hz I = 0,01-120A U = 5-520V

Energy (and power) Active, Reactive, Apparent 1 and 3 phase

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
See remark
0,020 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: BL08.07.04 cosφ = -1 til 1 f = 45-70Hz I = 0,01-120A U = 5-520V