Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 003

Intertek West Lab AS

Postboks 139
4056 Tananger

Telefon: Tlf. 51 94 01 00 Faks. 51 82 79 51
E-post: trude.maren.mo@intertek.com
Hjemmeside: http://www.intertek-wl.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Intertek West Lab AS Oljeveien 2
4056 TanangerFeltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Masse,volum og væsker, rørnormal

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
> 100 l
0,03 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.7

Masse,volum og væsker, kort rørnormal

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10 til 700 l
0,02 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.24 Gjelder kalibrering av kort rørnormal

Volum av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4- 800 m³/h
0,025 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.9 Gjelder kun kalibrering av volumetrisk væskemåler med pulsutgang

Volum av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4- 800 m³/h
0,035 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.28 Kalibering av ultralydmåler med puls utgang

Masse av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4- 800 tonn/h
0,07 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP.4.5.30 Kalibrering av massemåler med puls utgang