Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 022

Norsonic AS

Norsonic Kalibreringslaboratorium

Gunnersbråtan 2
3409 TRANBY

Telefon: Tlf. 32 85 89 00
E-post: tcarlsen@Norsonic.com
Hjemmeside: http://www.norsonic.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsonic AS Gunnersbråtan 2
3409 TRANBYPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Akselerasjonsfølsomhet -spenning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
5 Hz ≤ f ≤ 3 kHz: 2%
0,7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
3 kHz ≤ f ≤ 5 kHz: 3%
0,7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
5 kHz ≤ f ≤ 8 kHz: 3%
7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
1 Hz ≤ f < 2 Hz: 5%
0,7 mV/ms-2 til 7 mV/ms-2
2 Hz ≤ f < 5 Hz: 5%
7 mV/ms-2 til 100 mV/ms-2
2 Hz ≤ f < 5 Hz: 2%

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 16063-21/NTQ-L-17

Akselerasjon

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
1 ms-2 til 100 ms-2
10 Hz ≤ f ≤ 1 kHz: 2%
1 ms-2 til 100 ms-2
1 kHz < f ≤ 5 kHz: 3%
1 ms-2 til 100 ms-2
5 kHz < f ≤ 10 kHz: 5%

Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-17

Gjennomsnittstid mellom suksesive støt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
80 ms til 120 ms
1 ms

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5 / ISO 16283-2 / NTQ-L-015

Fallretning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0 - 1°
0,1°

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5 / ISO 16283-2 / NTQ-L-015

Moment

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,4 - 0,5 kgm/s
0,003 kgm/s

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5 / ISO 16283-2 / NTQ-L-015

Hammerdiameter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
29 mm - 31 mm
0,04 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5 / ISO 16283-2 / NTQ-L-015

Hammerkrumming

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
400 mm - 600 mm
20 mm

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5 / ISO 16283-2 / NTQ-L-015

Tid mellom suksesive støt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
80 ms til 120 ms
4 ms

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 10140-5 / ISO 16283-2 / NTQ-L-015
Permanent laboratorium K06 Akustiske størrelser

Mikrofonfølsomhet - Frittfelt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 – 100 mV/Pa
31,5 Hz ≤ f ≤ 1,25 kHz: 0,2 dB
1,25 Hz < f ≤ 4 kHz: 0,3 dB
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,4 dB
8 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,5 dB
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 0,8 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-012

Referanse-lydkilde - Lydeffektnivå

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
60 dB til 130 dB re 1 pW in 1/3 octave bands
125 Hz - 160 Hz: 0,8 dB
200 Hz - 250 Hz: 0,6 dB
400 Hz - 4 kHz: 0,5dB
5 kHz - 8 kHz: 0,6 dB
10 kHz: 0,7 dB
12,5 kHz: 0,9 dB
16 kHz: 1,1 dB
20 kHz: 1,2 dB
50 Hz: 1,5 dB
63 Hz:1,3 dB
80 Hz:1,0 dB
100 Hz:0,9 dB
315 Hz: 0,6 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6926 / ISO 3745 / NTQ-L-016

Lydkalibrator - Lydtrykknivå

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
70 dB til 135 dB re. 20 µPa
31,5 Hz ≤ f < 125 Hz: 0,15 dB
125 Hz ≤ f ≤ 4 kHz: 0,09 dB
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,15 dB
8 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,3 dB
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 0,8 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942:2017 og IEC 60942:2003 / NTQ-L-002

Lydkalibrator - Frekvens

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz – 100 kHz
0,1%

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002

Lydkalibrator -Nivåfluktuasjon

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,015 dB til 1 dB
0,02 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002

Lydkalibrator - Distorsjon

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,3 % – 10 %
0,3 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 60942/NTQ-L-002

Mikrofonfølsomhet - Lydtrykk i kopler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 – 100 mV/Pa
250 Hz and 1000 Hz: 0,09 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61094-5 / NTQ-L-003

Mikrofonfølsomhet - Elektrostatisk respons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
3 – 100 mV/Pa
31,5 Hz ≤ f ≤ 1,25 kHz: 0,2 dB
1,25 Hz < f ≤ 4 kHz: 0,3 dB
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,5 dB
8 kHz < f ≤ 10 kHz: 0,6 dB
10 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,8 dB
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 1,0 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC61094-6/ NTQ-L-003/ NTQ-L-011

Lydnivåmåler - Nivålinearitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 mV til 40 V
31,5 Hz ≤ f ≤ 16 kHz: 0,15 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2013 og IEC 61672-3:2006 / NTQ-L-007

Lydnivåmåler - Tonepulsrespons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
4 kHz sinusoidal
0,2 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007

Lydnivåmåler - Toppverditest

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
500 Hz, 8 kHz
0,2 dB
1 mV - 40 V

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007

Lydnivåmåler - Lydtrykknivå

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
70 dB til 130 dB re. 20 µPa
250 Hz and 1 kHz: 0,16 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007

Lydnivåmåler - Frittfelt respons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
70 dB til 120 dB re. 20 µPa
31,5 Hz ≤ f ≤ 4 kHz: 0,3 dB
4 kHz < f ≤ 8 kHz: 0,4 dB
8 kHz < f ≤ 12,5 kHz: 0,5 dB
12,5 kHz < f ≤ 16 kHz: 0,8 dB
16 kHz < f ≤ 20 kHz: 1,0 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2013 og IEC 61672-3:2006 / NTQ-L-007

Lydnivåmåler - Overstyringstest

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
31,5 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz
0,2 dB
1 mV - 40 V

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3 / NTQ-L-007

Mikrofonforforstrerker - Forsterkning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-20 dB - +22 dB
0,1 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10

Mikrofonforforsterker - Inngangskapitans

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
0,1 pF - 50 pF
7% of reading + 0,1 pF

Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10

Mikrofonforforsterker - Frekvensrespons

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
-2 dB - +2 dB
20 Hz =< f < 100 Hz: 0,1 dB
100 Hz =< f =< 10 kHz: 0,05 dB
10 kHz < f =< 100 kHz: 0,1: 0,1dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: NTQ-L-10

Lydnivåmåler - Long term stability test

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10 mV til 10 V, 1 kHz
0,1 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2013 / NTQ-L-007

Lydnivåmåler - High level stability test

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
10 mV til 40 V
0,1 dB

Merknad/ref. til intern prosedyre: IEC 61672-3:2013 / NTQ-L-007