Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 063

Kolos Inspection AS

Avdeling for akvakultur

Postboks 30
4097 Sola

Telefon: 98904444/90202293
E-post: linda.loversen@kolos.no
Hjemmeside: http://www.kolos.no/
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kolos Inspection AS, Avdeling for akvakultur Skvadronvegen 29
4050 SolaEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Hoved -komponent -bevis
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Lokalitets -undersøkelse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøynings-analyse
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Anleggs -sertifikat
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde, Flyttet
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode