Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 062

Hammerfest Inspection & Testing AS

Leirvikhøyda 4
9610 Rypefjord

Telefon: 47 907 64 068
E-post: nils.roger.simensen@langset.no
Hjemmeside: http://www.langset.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hammerfest Inspection & Training AS
Leirvikhøyda 4
9610 RypefjordEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NORSOK M-101: Structural steel fabrication 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NORSOK M-601: Welding and inspection of piping 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 17643: Non-destructive testing of welds -Eddy current testing of welds by complex-plane analysis 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 23277: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Penetrantprøving av sveis - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17637: Ikke-destruktiv prøving av sveis -Visuell testing av fusion-sveisede skjøter 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 3452-1: Ikke-destruktiv prøving av sveis -penetran testing 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 23278: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Magnetpulverprøving av sveis - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 11666: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Ultralydprøving av sveiseforbindelser - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 17636-1: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Radiografiprøving - Del 1: Teknikker for røntgen- og gammastråling ved bruk av film 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 5817: Sveising - Smeltesveiste forbindelser i stål, nikkel, titan og deres legeringer (strålesveising ikke inkludert) - Kvalitetsnivåer for uregelmessigheter 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
DNV-OS-C401: Fabrication and Testing of Offshore Structures 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 17638: Ikke-destruktiv prøving av sveis – Magnetpulverprøving:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 17640: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Ultralydprøving - Teknikker, prøvingsnivåer og vurdering:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Structures, vessels, tanks and pipes - non-destructive inspection
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 10675-1: Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Akseptnivåer for radiografisk prøving - Del 1: Stål, nikkel, titan og deres legeringer 
Merknad/metode