Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 060

DNV AS

Postboks 300
1322 Høvik

Telefon: + 47 67 57 99 00
E-post: ped@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV AS
Veritasveien 1
1363 HøvikEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul B (produksjonstype): EU-typeprøving - produksjonstype 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul A2: Intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul B (konstruksjonstype): EU-typeprøving - konstruksjonstype 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul C2: Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul F: Typesamsvar på grunnlag av verifisering av trykkpåkjent utstyr 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + t + cd
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul H1: Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + qa
Inspeksjonsområde
Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Vedlegg 1, kapittel 3.1.2 Permanent sammenføyning 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631)
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + qa
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul D1: Kvalitetssikring av produksjonsprosessen 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + qa
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul E: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av trykkpåkjent utstyr 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + qa
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul E1: Kvalitetssikring av inspeksjon og prøving av det ferdige trykkpåkjente utstyret 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + qa
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Modul H: Samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring 
Merknad/metode
Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FOR-2017-10-10-1631) EA 2/17:2020 Annex B, 1 + qa
Inspeksjonsområde
Transportabelt trykkutstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Typegodkjenning i hht. ADR/RID kap. 1.8.7.2 
Merknad/metode
Forskrift om transportabelt trykkutstyr (FOR-2012-11-22-1088) Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384)
Inspeksjonsområde
Transportabelt trykkutstyr
Inspeksjonsomfang
Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Fornyet samsvarsvurdering i hht. 2010/35/EU vedlegg III 
Merknad/metode
Forskrift om transportabelt trykkutstyr (FOR-2012-11-22-1088)
Inspeksjonsområde
Transportabelt trykkutstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Overvåking av produksjon i hht. ADR/RID kap. 1.8.7.3 
Merknad/metode
Forskrift om transportabelt trykkutstyr (FOR-2012-11-22-1088) Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384)
Inspeksjonsområde
Transportabelt trykkutstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Førstegangskontroll og prøving i hht. ADR/RID kap. 1.8.7.4 
Merknad/metode
Forskrift om transportabelt trykkutstyr (FOR-2012-11-22-1088) Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384)
Inspeksjonsområde
Transportabelt trykkutstyr
Inspeksjonsomfang
Brukte, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Periodisk kontroll, mellomliggende kontroll og ekstraordinær kontroll i hht. ADR/RID kap. 1.8.7.5 
Merknad/metode
Forskrift om transportabelt trykkutstyr (FOR-2012-11-22-1088) Forskrift om landtransport av farlig gods (FOR-2009-04-01-384)