Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 059

SINTEF AS

SINTEF Digital

Postboks 4760, Sluppen
7465 Trondheim

Telefon: 73 59 30 00
E-post: Narve.Lyngby@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF IKT - Systemutvikling og sikkerhet Strindveien 4
7034 Trondheim



Er akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Inspeksjon av metode for risiko-/sikkerhetsvurdering
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Inspeksjon av metode for risiko-/sikkerhetsvurdering
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
COMMISION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment:  
Merknad/metode