Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 061

Aquamarine AS

NDT-avd

Stålverksveien 89
4100 Jørpeland

Telefon: 51 74 35 00
E-post: post@aquamarine.no
Hjemmeside: http://www.aquamarine.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NDT-avd
Stålverksveien 46
4100 JørpelandEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
NORSOK M-101: Structural steel fabrication 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Ultrasonic Testing, Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
NORSOK M-601: Welding and inspection of piping 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Ultrasonic Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 23278: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Magnetpulverprøving av sveis - Akseptnivåer 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic ParticleTesting
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 6A: Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Ultrasonic Testing, Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 17638: Ikke-destruktiv prøving av sveis – Magnetpulverprøving:  
Merknad/metode
Metode: Magnetic Particle Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 3452-1: Ikke-destruktiv prøving - Penetrantprøving - Del 1: Generelle prinsipper:  
Merknad/metode
Metode: Liquid Penetrant Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 17637: Ikke-destruktiv prøving av sveis - Visuell inspeksjon av smeltesveis:  
Merknad/metode
Metode: Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 16A: Specification for Drill Through equipment 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing, Ultrasonic Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 8C: Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL1 and PSL2) 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing, Ultrasonic Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 16D: Specification for Control System for Drilling Well Control Equipment and Control System for Diverter Equipment 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 16C: Specification for Choke and Kill Equipment 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Ultrasonic Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 16F: Specification of Marine Drilling Riser Equipment 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
API Spec 7K: Specification for Drilling and Well Servicing Equipment 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing, Ultrasonic Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 23277: Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels 
Merknad/metode
Metode: Liquid Penetrant Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 17635: Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials 
Merknad/metode
Metode: Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 5817: Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections 
Merknad/metode
Metode: Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ASTM B499: Standard Test Method for Measurement of Coating Thicknesses by the Magnetic Method: Nonmagnetic Coatings on Magnetic Basis Metals 
Merknad/metode
Metode: Cladding
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ISO 2178: Non-magnetic coatings on magnetic substrates - Measurement of coating thickness - Magnetic method 
Merknad/metode
Metode: Cladding
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ASTM E709: Standard Guide for Magnetic Particle Testing 
Merknad/metode
Metode: Magnetic Particle Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ASME V: Nondestructive Examination 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Ultrasonic Testing, Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ASME VIII Div. 2: Rules for Construction of Pressure Vessels Division 2 - Alternative Rules 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing, Ultrasonic Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ASME VIII Div. 1: Rules for Construction of Pressure Vessels 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing, Ultrasonic Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN ISO 6520-1: Sveising og beslektede metoder - Klassifisering av geometriske uregelmessigheter i metalliske materialer - Del 1: Smeltesveising 
Merknad/metode
Metodene: Magnetic Particle Testing, Liquid Penetrant Testing, Visual Testing
Inspeksjonsområde
Metalliske objekter
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
ASTM E165: Standard Practice for Liquid Penetrant Examination for General Industry 
Merknad/metode
Metode: Liquid Penetrant Testing