Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 057

Yara Norge AS

Brukerinspektorat, Yara Porsgrunn

Postboks 1123
3905 Porsgrunn

Telefon: 24157000
E-post: kjetil.bakli@yara.com
Hjemmeside: http://www.Yara.com
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Brukerinspektorat, Yara Porsgrunn Herøya industripark
Hydrovegen 55
3936 PorsgrunnEr akkreditert som inspeksjonsorgan type B innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Gasstype: LPG LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Anleggstype 3
Inspeksjonsområde
Kjeleanlegg for damp- og hetvanns-systemer
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 2 Kjeleanlegg for damp- og hetvannsystemer:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Kulde- og varmepumpe-anlegg.
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 1, Kulde- og varmepumpeanlegg.:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg, Gasstype: LPG LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff - kapittel 2 Tankanlegg - LPG og LNG:  
Merknad/metode
Anleggstype 3
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Gasstype: Klor Svoveldioksid Ammoniakk
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 4 Tankanlegg – Klor, svoveldioksid og ammoniakk.:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Prosessanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, Kapittel 1 Prosessanlegg:  
Merknad/metode
Anleggstype 3
Inspeksjonsområde
Tankanlegg Atmosfæriske tanker
Inspeksjonsomfang
Nye, Brukte, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, Kapittel 1 Tankanlegg Atmosfæriske tanker:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module G: Conformity based on unit verification 
Merknad/metode
Brukerinspektorat.Inkluderer harmoniserte standarder under PED
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module F: Conformity to type based on pressure equipment verification 
Merknad/metode
Brukerinspektorat. Inkluderer harmoniserte standarder under PED
Inspeksjonsområde
Trykkpåkjent utstyr
Inspeksjonsomfang
Nye, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Module A2: Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals 
Merknad/metode
Brukerinspektorat. Inkluderer harmoniserte standarder under PED
Inspeksjonsområde
Trykkluftanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift, Ombygde
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om bruk av farlig stoff, del 2. Kapittel 3 Trykkluftanlegg 
Merknad/metode