Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 058

Cylinder Tech AS

Klyvevegen 9
3740 Skien

Telefon: 35594636
E-post: terje@cylindertech.no
Hjemmeside: http://www.cylindertech.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Cylinder Tech AS Klyvevegen 9
3740 SkienEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Transportable gassflasker
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2010/35/EU on transportable pressure equipment: Periodisk kontroll i hht 1.8.7.5 (ADR) 
Merknad/metode
FOR-2012-11-22-1088, Forskrift om transportabelt trykkutstyr FOR-2009-04-01-384, Forskrift om landtransport av farlig gods